Statystyka

Wypadki drogowe i ich skutki

26 lipca 2015

Spadek liczby zabitych i osób rannych. KRBRD informuje o efektach zmiany przepisów, przedstawiając szczegółowy bilans bezpieczeństwa na polskich drogach wg stanu na koniec czerwca, po wprowadzeniu 18 maja br. przepisów zaostrzających sankcje prawne wobec prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz tzw. piratów drogowych. 

Dzięki zmianie przepisów, zgodnie z danymi wstępnymi przekazanymi przez Komendę Główną Policji,w okresie od 18.05. do 30.06.2015 r.zanotowano:

1.spadekliczby wypadków drogowycho 21,6%, tj. łącznie o 1 046 wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.;

2.spadekliczby zabitych w wyniku wypadków drogowycho 33,7%, tj. łącznie o 138 zabitych w wyniku wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.;

3.spadekliczby rannych w wyniku wypadków drogowycho 20%, tj. łącznie o 1 175 rannych w wyniku wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.

d0c6c4bdf0c9761101c3d34e85e1fb2efe14eae3(520-4 wykres KRBRD)

Pierwsze pozytywne efekty wprowadzonych zmian widać również w odniesieniu do liczby wypadków spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.W okresie od 18.05. do 30.06.2015 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zanotowano:

1. spadekliczby wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkościo 25,5%, tj. łącznie o 249 wypadków mniej;

2. spadekliczby zabitych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkościo 46,5%, tj. łącznie o 59 zabitych mniej; 

3. spadekliczby rannych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkościo 28,1%, tj. łącznie o 370 rannych mniej.