Statystyka

Wypadki drogowe z udziałem dzieci

25 czerwca 2006

Rozpoczęły się wakacje, popatrzmy na statystyki wypadków drogowych z udziałem dzieci.

Zabici

2003 rok

2004 rok

I-X 2005 rok

0-6 lat

57

78

44

7-14 lat

184

145

94

15-17 lat

168

179

135

Ranni

2003 rok

2004 rok

I-X 2005 rok

0-6 lat

1764

1656

1321

7-14 lat

5401

5227

3958

15-17 lat

3638

3589

2768

Dane, na które warto zwrócić uwagę:

Spada wyraźnie ilość wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat

W 1997 roku 10950 wypadków w 2004 tylko 6630.

Spada również liczba dzieci zabitych w tych wypadkach.

Systematyczny spadek odnotowujemy od 1995 roku kiedy to na polskich drogach zginęło 415 dzieci, w roku 2004 tylko 223.

Policjanci bardzo często jako pierwsi są na miejscu wypadków z udziałem dzieci i to oni jako pierwsi podejmują próbę reanimacji.

Policjanci już podczas szkolenia podstawowego uczą się udzielania pierwszej pomocy, a to oznacza, że każdy policjant jest przygotowany do ratowani życia ludzi.