Statystyka

Zainwestuj w bezpieczeństwo - czyli pasy bezpieczeństwa

2 września 2015

Polacy coraz częściej zapinają pasy bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem oraz używają kasków ochronnych podczas jazdy rowerem/ motorowerem/ motocyklem. Z każdym rokiem przybywa również najmłodszych pasażerów podróżujących w fotelikach. To najważniejsze ustalenia z trzech badań przeprowadzonych na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult Sp. z o. o. zebrały dane dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych oraz urządzeń zabezpieczających dzieci w wieku 0-12 lat. Badania dokonano metodą obserwacji z zewnątrz w 16 województwach w 86 punktach pomiarowych w całej Polsce.

6b1b10bdc8da835aad2ddc0ab79a1664e69b2de3

(523-32 grafika KRBRD)

Czy korzystamy z pasów bezpieczeństwa? Choć w Polsce coraz więcej osób zapina pasy bezpieczeństwa, wskaźnik ich używania w samochodach osobowych jest zróżnicowany. Wyniki badań pokazują, że chętniej pasy bezpieczeństwa stosują kierujący - 95% oraz pasażerowie z przodu -  96%. Najrzadziej pasy zapinają pasażerowie podróżujący z tyłu pojazdu - 76%. Kolejne badania potwierdzają, że podejmowane w ostatnich latach działania edukacyjne przynoszą wymierne efekty. Odnotowaliśmy wzrost stosowania pasów bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach pojazdów co może wskazywać na skuteczność m.in. kampanii informacyjno – promocyjnych prowadzonych w kraju oraz intensyfikacji działań w obszarze nadzoru. Ważne aby kontynuować podjęte działania, wzorem najlepszych państw europejskich. - mówi Agata Foks, Sekretarz KRBRD Najczęściej stosujemy pasy bezpieczeństwa na autostradach - 97% i w dużych miastach - 96%, najrzadziej na drogach powiatowych - 88%. Porównując stosowanie pasów w samochodach osobowych w poszczególnych regionach Polski, można zauważyć różnice sięgające nawet 11 punktów procentowych. Najwyższy wskaźnik stosowania pasów, zanotowano w województwach: pomorskim, śląskim, opolskim i warmińsko - mazurskim - 98%. Najniższym wskaźnikiem charakteryzują się województwa: lubelskie - 87%, podkarpackie oraz podlaskie - 89%. Badanie pokazuje, że najniższy poziom wskaźnika stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych występuje we wschodnich regionach Polski. Co ciekawe, biorąc pod uwagę wiek użytkowników samochodów osobowych stosujących pasy bezpieczeństwa, największy wzrost zanotowano wśród młodzieży (18-24 lata). Po raz pierwszy spośród samochodów osobowych wyodrębniono dane o taksówkach. Przeprowadzone badanie dotyczyło stopnia stosowania pasów przez kierowców i pasażerów taksówek w miastach wojewódzkich. Wynika z nich, że pasy bezpieczeństwa były  stosowane prawie dwukrotnie rzadziej niż ogólnie przez użytkowników pojazdów osobowych. 49% osób podróżujących taksówkami było zapiętych w pasy, w tym: kierujących 49%, pasażerów z przodu - 71% zaś pasażerów z tyłu 43%. Co ciekawe, kierowcy jadący z pasażerami, stosowali pasy częściej - 51%, niż jadąc bez pasażerów - 48%, mimo, iż przewożąc pasażera nie mają takiego obowiązku.

Porównanie stosowania pasów w badanej grupie w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych od lat wskazuje, że najczęściej stosowane są one przez użytkowników samochodów osobowych - 94%, najrzadziej natomiast samochodów ciężarowych - 74%.

Z badań Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ang. European Transport Safety Council - ETSC) wynika, że zginęłoby 900 osób mniej, gdyby wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach w samochodzie wynosił 99 %. W kwietniu 2014 roku ETSC zarekomendowało państwom członkowskim UE m.in. następujące działania: zwiększenie wskaźnika stosowania pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach oraz zwiększenie wskaźnika stosowania urządzeń zabezpieczających dzieci w samochodach. Wychodząc naprzeciw powyższym rekomendacjommiędzynarodowych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaplanowała kampanię na rzecz zapinania pasów bezpieczeństwa oraz stosowania fotelików dziecięcych w pojazdach. Start kampanii przewidziany jest na II połowę października br.