Statystyka

Zmniejszenie ofiar zabitych w porównaniu z 2003 r. o 24%

10 lutego 2006

W Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym przedstawiono m.in. informację o stanie bezpieczeństwa na polskich drogach w 2006 r., a także omówiono i przyjęto Program Operacyjny BRD na lata 2006?2007. Cel i priorytety do 2007 określone zostały następująco: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar do liczby 4300 w 2007 r. Cele szczegółowe: stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd; kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego (prędkość, pasy bezpieczeństwa i alkohol); ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów; budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej; zmniejszenie ciężkości i konsekwencji wypadków drogowych;

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji

w 2005 roku zaistniało 48 100 wypadków drogowych, w których rannych zostało 61 191 osób, a 5 444 zginęło. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano: mniejszą liczbę wypadków o 2 969, tj. ? 5,8%, mniejszą liczbę rannych o 3 470, tj. o ? 5,4%, mniejszą liczbę zabitych o 268, tj. o ? 4,7%.