andragogika
Andragogika dla instruktora nauki jazdy
Ekspert wyjaśnia

Andragogika dla instruktora nauki jazdy

10 października 2010

Pytanie: Andragogika, czym może być dla instruktorów nauki jazdy? Odpowiedź: Andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych. Jest nauką społeczną, humanistyczną oraz o wychowaniu....

Andragogika - pedagogika dorosłych
Legislacja

Andragogika - pedagogika dorosłych

26 sierpnia 2010

Nauka, która zajmuje się procesami kształcenia, samokształcenia i wychowania dorosłych to andragogika (pedagogika dorosłych). Charakterystyczne dla pracy z dorosłymi jest to, że polega ona na współdziałaniu nauczyciela i uczących się. Są oni partnerami...