ciągniki rolnicze
Wraca projekt zmian w stacjach badań technicznych pojazdów
Legislacja

Wraca projekt zmian w stacjach badań technicznych pojazdów

15 lutego 2024

Wczoraj w wykazie Rządowego Procesu Legislacyjnego pod nr 6 utworzona została informacja o projektowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Przypomnijmy projekt wcześniejszy nr 347 wykazu, bo z 27 listopada 2023 r., został wycofany.

Badania techniczne ciągników - projekt
Legislacja

Badania techniczne ciągników - projekt

1 grudnia 2023

W RCL opublikowano się projekt nowelizacji rozporządzenie regulującego wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Tu resort infrastruktury proponuje rozwiązania dotyczące ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami na stanowisku zewnętrznym.

Zmiany w stacji kontroli pojazdów
Legislacja

Zmiany w stacji kontroli pojazdów

21 września 2023

Do zaktualizowanego Wykazu prac legislacyjnych ministra infrastruktury dopisany został projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolnopomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze. Przewidywany termin wydania aktu - II kwartał 2024 r.

Pomarańczowych tablic rejestracyjnych też nie będzie
Legislacja

Pomarańczowych tablic rejestracyjnych też nie będzie

23 września 2021

Jak informowaliśmy wczoraj resort infrastruktury nie widzi potrzeby zmian tablic rejestracyjnych tak, aby zmienił się ich wygląd (wygląd stosowanych czcionek}. Z takim wnioskiem wystąpiło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych uzasadniając ewentualną zmianę potrzebą poprawy ich funkcjonalności. Resort rozważył także propozycję wprowadzenia nowej odmiany tablicy rejestracyjnej do oznakowania ciągników rolniczych.

Ciągnik w wielkim mieście
Przegląd prasy

Ciągnik w wielkim mieście

9 sierpnia 2019

Napędzają maszyny, ciągną przyczepy i urządzenia rolnicze. Niemal każdy marzył, by choć raz usiąść za ich kierownicą. O czym owa? O ciągnikach. Specjalnie dla Was sprawdziliśmy, co też można o nich wyciągnąć z bazy CEPiK...

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep
Legislacja

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep

14 marca 2006

W życie wchodzi zmienione 1 marca 2006 r. rozporządzenie ministra transportu i budownictwa o homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep. Zmiany wprowadzono w załączniku nr 2 – “Opis techniczny w celu homologacji typu pojazdu” oraz w załączniku nr 4 –...

Kołowe ciągniki rolnicze i leśne
Legislacja

Kołowe ciągniki rolnicze i leśne

7 marca 2006

Opublikowano Dyrektywę Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych....

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep
Legislacja

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006...