czas odpoczynku kierowcy
Na drogach chcemy wypoczętych kierowców! Stop manipulacji tachografami!
Przegląd prasy

Na drogach chcemy wypoczętych kierowców! Stop manipulacji tachografami!

30 lipca 2020

Prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) - Maciej Wroński - wystosował apel, w którym zwraca uwagę na ważny problem niebezpieczeństw jakie wywołują praktyki manipulacji zapisami tachografów. Proponuje odbieranie praw jazdy za manipulowanie wskazaniami tych urządzeń.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej
Legislacja

Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej

15 lipca 2020

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Propozycję zarejestrowano pod pozycją 64 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

Maciej Wroński. Ta inicjatywa legislacyjna podzieliła
Rozmowy

Maciej Wroński. Ta inicjatywa legislacyjna podzieliła

11 lipca 2020

Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) komentuje zatwierdzenie Pakietu Mobilności co oznacza zakończenie procesu legislacyjnego nad tą inicjatywą.

Mariusz Bukowski. Co zmieni Pakiet Mobilności?
Rozmowy

Mariusz Bukowski. Co zmieni Pakiet Mobilności?

10 lipca 2020

Czy to koniec polskiej branży transportowej? Już w dniu głosowania nad Pakietem Mobilności, czyli 8 lipca 2020 roku zawrzało w mediach branżowych. Mówi nasz ekspert Mariusz Bukowski.

Pakiet Mobilności – komunikat Ministerstwa Infrastruktury
Legislacja

Pakiet Mobilności – komunikat Ministerstwa Infrastruktury

10 lipca 2020

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Polska sprzeciwia się decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek (8.7.2020).

Mariusz Bukowski. Istnieją nieścisłości dotyczące wprowadzonych odstępstw
Legislacja

Mariusz Bukowski. Istnieją nieścisłości dotyczące wprowadzonych odstępstw

27 kwietnia 2020

Jeśli więc realizacja danego zadania przewozowego może odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami i nie ma konieczności stosowania odstępstw – w świetle powyższych niejasności lepiej nie komplikować sobie życia i pozostać przy tych utartych w świadomości normatywnych zasadach - ocenia Mariusz Bukowski.

Tymczasowe odstępstwa w czasie pracy kierowców
Legislacja

Tymczasowe odstępstwa w czasie pracy kierowców

20 kwietnia 2020

Minister infrastruktury informuje, że Polska po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.

Ustawa o tachografach uchwalona
Legislacja

Ustawa o tachografach uchwalona

12 czerwca 2018

Na swoim 63. posiedzeniu Sejm RP uchwalił rządowy projekt ustawy o tachografach. Projekt był wykonaniem prawa Unii Europejskiej. Dotyczy zwiększenia skuteczności i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienia lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym - jak to uzasadniano.

Kary za odpoczynek w kabinie zalegalizowane
Legislacja

Kary za odpoczynek w kabinie zalegalizowane

21 grudnia 2017

20 grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Vaditrans BVBA v Belgia (C 102/16) w którym podtrzymał stanowisko, iż pracownicy-kierowcy nie mogą odbywać regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie.

Problem rozliczania kosztów noclegu kierowców
Legislacja

Problem rozliczania kosztów noclegu kierowców

28 października 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem rozliczania kosztów noclegu kierowców samochodów ciężarowych. Poprosił Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju o przedstawienie informacji na temat planowanych zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz zakładanych terminów wprowadzenia w...

Złagodzili przepisy dot. czasu pracy kierowców
Legislacja

Złagodzili przepisy dot. czasu pracy kierowców

26 września 2015

(524-24) Władze Bawarii, tego niemieckiego landu zdecydowały o czasowym złagodzeniu na terenie Bawarii przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia 561/2006 (WE) dotyczącego czasu pracy kierowców. Wprowadzono podział na pasażerów "ważnych...

Przewozy kabotażowe wg francuskiego Kodeksu transportu
Legislacja

Przewozy kabotażowe wg francuskiego Kodeksu transportu

11 sierpnia 2014

Informacja Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego: W kontekście ostatnich zmian we francuskim Kodeksie transportu implikowanych zmianami we francuskim Kodeksie pracy (LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant a lutter contre la concurrence sociale déloyale) oraz na podstawie ogólnej...

Komisja Infrastruktury o prawie do ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu
Legislacja

Komisja Infrastruktury o prawie do ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu

23 lipca 2014

Komisja Infrastruktury na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów zapoznała się z “Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat skutków dla firm transportowych wyroku Sądu Najwyższego w...

Naruszenia czasu prowadzenia pojazdu
Legislacja

Naruszenia czasu prowadzenia pojazdu

14 maja 2010

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku...

O czasie pracy i czasie odpoczynku
Legislacja

O czasie pracy i czasie odpoczynku

21 grudnia 2009

Nadal nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć, ile godzin szofer może spędzić za kółkiem, a ile powinien mieć przerw czy odpoczynków. Pakiet antykryzysowy jeszcze bardziej wydłużył listę pytań bez odpowiedzi – konkluduje “Rzeczpospolita”. (Fot.: PD@N 324-7rz)...

Dłuższy czas pracy kierowców autokarów
Legislacja

Dłuższy czas pracy kierowców autokarów

24 września 2009

Wydłużenie czasu pracy kierowców autokarów zaakceptowali już ministrowie wszystkich państw członkowskich. Celem zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2010 roku kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz osób będą mogli pracować przez 12...

Ograniczenie czasu pracy do 10 godzin
Legislacja

Ograniczenie czasu pracy do 10 godzin

2 kwietnia 2009

Limit 10 godzin pracy na dobę dla kierowców pracujących w nocy wprowadził w Sejm, zmieniając ustawę o czasie pracy kierowców. Limit ten będzie obowiązywał kierowców niezależnie od tego, jak długo pracują w nocy. Dotychczas polskie przepisy dopiero po przepracowaniu 4 godzin w porze...

Postulują skrócenie tygodniowego odpoczynku
Legislacja

Postulują skrócenie tygodniowego odpoczynku

12 lutego 2009

Skrócenie tygodniowego odpoczynku ze względu na szczególne potrzeby firmy i ewidencja czasu pracy za pomocą tachografów - tego chcą przewoźnicy Już przy rozpoczęciu sejmowych prac nad nowelizacją ustawy o czasie pracy kierowców pojawiły się pomysły modyfikacji tej nowelizacji....