dopuszczenie do ruchu
Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja
Legislacja

Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja

18 grudnia 2023

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2023 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2023.2685). Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Na sprzedającego i kupującego pojazdy używane nałożone zostają nowe obowiązki.

Dopuszczenie pojazdu do ruchu, wzory dokumentów - nowe rozporządzenie
Legislacja

Dopuszczenie pojazdu do ruchu, wzory dokumentów - nowe rozporządzenie

20 czerwca 2022

Na stronie BIP Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wraz z uzasadnieniem i Oceną skutków regulacji (MI 227). Z dniem 4 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy tzw. „pakietu deregulacyjnego”.

Zmiana rozporządzenia dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu
Legislacja

Zmiana rozporządzenia dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu

19 lipca 2021

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Zmiany w rozporządzeniach dot. rejestracji pojazdów
Legislacja

Zmiany w rozporządzeniach dot. rejestracji pojazdów

16 października 2020

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające przepisy w zakresie zagadnień związanych z rejestracją pojazdów. Zaplanowane akty mają obowiązywać z dniem 4 grudnia br.

Badania homologacyjne, dopuszczenie jednostkowe albo indywidualne WE pojazdu
Legislacja

Badania homologacyjne, dopuszczenie jednostkowe albo indywidualne WE pojazdu

11 grudnia 2019

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia br. opublikowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 

Pojazdy typu „sam”: zmian prawa nie będzie
Legislacja 1

Pojazdy typu „sam”: zmian prawa nie będzie

26 lutego 2017

O interwencję w sprawie pojazdów typu „sam” prosił ministra infrastruktury poseł Paweł Grabowski (interpelacja nr 8849). Konkretnie chodzi tu o możliwości ich rejestracji, których rejestracja od końca 2013 r. obarczona jest – jak uzasadnia poseł – nie tylko wysokimi opłatami lecz także uciążliwą procedurą administracyjną. 

Zmiany w systemie teleinformatycznym rejestracji pojazdów
Legislacja

Zmiany w systemie teleinformatycznym rejestracji pojazdów

12 kwietnia 2016

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2016.488)....

Zmienione w czynnościach dopuszczenia pojazdu do ruchu
Legislacja

Zmienione w czynnościach dopuszczenia pojazdu do ruchu

21 maja 2015

W Dzienniku Ustaw opublikowanym z dniem 14 maja 2015 r. pod pozycją 670 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz...

Zmiany w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu
Legislacja

Zmiany w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu

19 września 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Projekt przygotowano - jak to czytamy w uzasadnieniu...

Zmiany dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu
Legislacja

Zmiany dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu

30 grudnia 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Podstawowe...

Nowy projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Nowy projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

14 lipca 2011

Do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury skierowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt ustawy zastępuje projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego w zakresie implementowania...

Droższe dopuszczenie pojazdu do ruchu
Legislacja

Droższe dopuszczenie pojazdu do ruchu

13 września 2010

Jak donosi “Dziennik Gazeta Prawna” Ministerstwo Infrastruktury planuje, nawet dwukrotne podniesienie wysokości opłat za dokumenty niezbędne kierowcy. Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego zawiera te właśnie opłaty. Cena za wydanie dowodu rejestracyjnego może...

Wyjaśnienie Ministerstwa Infrastruktury
Legislacja

Wyjaśnienie Ministerstwa Infrastruktury

13 września 2010

Ministerstwo Infrastruktury Wyjaśnienie w sprawie rzekomej podwyżki opłat za rejestrację i badanie techniczne pojazdów W związku z powtarzającymi się w mediach informacjami dotyczącymi rzekomej podwyżki opłat za rejestrację i badania techniczne pojazdów...

O ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu i o podatku
Legislacja

O ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu i o podatku

24 października 2008

Organ rejestrujący pojazd będzie informował fiskusa o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu w celu poboru podatku. Rozszerzenie informacji przekazywanych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o datę czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego ponownego dopuszczenia do ruchu po tym...

Ruch pojazdów z zagranicznymi tablicami
Ekspert wyjaśnia

Ruch pojazdów z zagranicznymi tablicami

21 września 2008

Pytanie: W ostatnim czasie na naszych drogach pojawia się co raz więcej pojazdów z zagranicznymi czasowymi tablicami rejestracyjnymi. Dotyczy to w szczególności pojazdów sprowadzanych z Niemiec. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne użytkowania takich pojazdów na drogach publicznych oraz...

Dopuszczenie do ruchu auta używanego
Przegląd prasy

Dopuszczenie do ruchu auta używanego

14 grudnia 2007

“Gazeta Prawna” radzi: Auto sprowadzone z zagranicy i noszące ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, musi przejść badania techniczne....