drogi na terenie zakładu
Oznakowanie dróg na terenie firmy
Przegląd prasy

Oznakowanie dróg na terenie firmy

14 listopada 2006

Drogi na terenie firmy należy na stałe oznakować kolorem bezpieczeństwa, najlepiej na biało lub na żółto. Farba powinna być dobrze widoczna na tle podłoża – radzi “Gazeta...