drogi (oświetlenie) patrz: oświetlenie dróg
Koszty oświetlenia dróg podzielone
Legislacja

Koszty oświetlenia dróg podzielone

3 sierpnia 2015

Weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne, która ogranicza obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy (2015.942). Zgodnie z nowymi regulacjami koszty podzielono między samorządy a zarządcę dróg krajowych, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad...