drogi publiczne
Zmiany w ustawie o drogach publicznych uchwalone. KAS przejmie pobór opłat
Legislacja

Zmiany w ustawie o drogach publicznych uchwalone. KAS przejmie pobór opłat

7 maja 2020

W dniu wczorajszym (6.5.2020) Sejm RP na swoim 11. posiedzeniu uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych. Jak informowaliśmy – zadanie poboru opłaty elektronicznej trafi do Krajowej Administracji Skarbowej (wcześnie powierzono je Inspekcji Transportu Drogowego).

Emocje debaty nad systemem poboru opłat drogowych
Legislacja

Emocje debaty nad systemem poboru opłat drogowych

14 marca 2019

W trakcie 78. posiedzenia Sejmu RP, dn. 13 marca 2018 r. debatowano nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Zmiany w ustawie o drogach publicznych
Legislacja

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

6 marca 2019

Wczoraj, 5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt, tego samego dnia wpłynął do Kancelarii Sejmu. Najbliższe posiedzenie parlamentu odbędzie się 13-15 marca.

„Pochopnie” stawiane znaki drogowe ostrzegające przed zwierzętami
Legislacja

„Pochopnie” stawiane znaki drogowe ostrzegające przed zwierzętami

22 lutego 2019

W imieniu resortu infrastruktury, Marek Chodkiewicz zajmuje stanowisko w powracającej sprawie odpowiedzialności zarządcy drogi w zakresie umieszczania odpowiednich znaków drogowych dotyczących ostrzeżenia przed występowaniem dzikich zwierząt oraz odwołania tychże znaków.

Stacje ładowania, a płynność ruchu miejskiego?
Legislacja

Stacje ładowania, a płynność ruchu miejskiego?

2 października 2018

W sprawie lokowania stacji ładowania na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu poseł Krzysztof Sitarski zwrócił się do ministra energii. 

Wycinka drzew przydrożnych w informacji resortu infrastruktury
Legislacja

Wycinka drzew przydrożnych w informacji resortu infrastruktury

14 marca 2018

Zagadnienie zieleni przy drogach wraca każdego roku, nawet kilkakrotnie. Tym razem posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski w interpelacji w sprawie usuwania niebezpiecznych drzew przydrożnych zapytali ministra infrastruktury o przepisy, które uniemożliwiają wycięcie drzew przydrożnych przed modernizacją czy przebudową dróg, uznając je za bezzasadne i uznając, iż należy je zmienić.

Rada Ministrów ws. dróg o znaczeniu obronnym
Legislacja

Rada Ministrów ws. dróg o znaczeniu obronnym

15 listopada 2017

MIB: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (komunikat)

Inwestycje przy budowanych drogach krajowych
Legislacja

Inwestycje przy budowanych drogach krajowych

30 stycznia 2017

Prezydent podpisał ustawę z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa. Nowelizacja ustawy umożliwia przekazywanie przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych.

Ułatwienia budowy infrastruktury przy drogach
Legislacja

Ułatwienia budowy infrastruktury przy drogach

15 listopada 2016

(550-73 fot. J. Michasiewicz) Do Kancelarii Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013). Dotyczy wprowadzenia możliwości przekazywania przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji...

RPO ws. bezprawnego blokowania kół pojazdów
Legislacja

RPO ws. bezprawnego blokowania kół pojazdów

4 listopada 2016

(549-12) Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ministra spraw wewnętrznych prośbę o zbadanie problemu blokowania przez właścicieli (zarządców terenu) lub podmioty działające w ich imieniu kół pojazdów zaparkowanych na tym terenie, znajdującym się poza drogą...

Organizacja i nadzór ruchu drogowego
Legislacja

Organizacja i nadzór ruchu drogowego

11 marca 2016

Pod numerem poz. 314 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Zmieniono m.inn.: w § 1: a) ust. 1...

Europejska usługa opłaty elektronicznej
Legislacja

Europejska usługa opłaty elektronicznej

5 stycznia 2016

Komunikat: Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu...

W celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych
Legislacja

W celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych

24 września 2015

(524-32 fot. jola michasiewicz) Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została...

Kolumny pojazdów uprzywilejowanych na drogach publicznych
Legislacja 1

Kolumny pojazdów uprzywilejowanych na drogach publicznych

21 sierpnia 2015

Interpelacja nr 33671 posła Piotra Van der Cohena została skierowana do dwóch ministrów: infrastruktury i rozwoju oraz spraw wewnętrznych. Poruszanym zagadnieniem jest tu sprawa poruszania się po drogach publicznych kolumn pojazdów uprzywilejowanych. W imieniu MSW odpowiedział Grzegorz...

Oznakowanie kolumn pojazdów uprzywilejowanych trzeba poprawić
Legislacja 1

Oznakowanie kolumn pojazdów uprzywilejowanych trzeba poprawić

13 lipca 2015

W interpelacji nr 33671 poseł Piotr Van der Cohen zapytał ministrów transportu i spraw wewnętrznych o sprawy poruszania się kolumn pojazdów uprzywilejowanych po drogach publicznych. Uzasadniał: Obecnie zgodnie z odnośnymi przepisami ruchu drogowego, ma miejsce powszechna praktyka...

Jeszcze bezpieczniej z 2+1
Legislacja

Jeszcze bezpieczniej z 2+1

11 marca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Istotne zmiany w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa, m.in. ułatwiające stosowanie przekroju 2+1 na drogach, wprowadzają przepisy zawarte w rozporządzeniach opracowanych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju....

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu
Legislacja

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu

28 sierpnia 2014

(501-29) Na swoim 72. posiedzeniu Sejm RP rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy...

Nowy europejski elektroniczny system poboru opłat
Legislacja

Nowy europejski elektroniczny system poboru opłat

5 sierpnia 2014

(500-8 fot. jola michasiewicz) Z końcem lipca do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Potrzeba nowelizacji wynikła z konieczności...

Trzy ustawy drogowe uchwalone. Auta służbowe bez opłat autostradowych
Legislacja

Trzy ustawy drogowe uchwalone. Auta służbowe bez opłat autostradowych

25 lipca 2014

W porządku obrad plenarnego posiedzenia Sejmu RP przewidziano sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druki nr 2184 i 2597). W kolejnym punkcie odbyło się...

O zmianie zasad zwolnień z opłat za przejazd autostradą
Legislacja

O zmianie zasad zwolnień z opłat za przejazd autostradą

8 lipca 2014

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184). Projekt ma na celu zmianę przepisów dotyczących...