drogowe obiekty inżynierskie
Drogowe obiekty inżynierskie wołają o pomoc – informuje NIK
Statystyka

Drogowe obiekty inżynierskie wołają o pomoc – informuje NIK

17 marca 2023

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła oględziny 139 mostów i przepustów. Ponad jedna trzecia obiektów stwarzała niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników, a 4% obiektów groziła katastrofa budowlana czytamy w informacji o wynikach kontroli.

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie
Legislacja

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

10 marca 2021

Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją Ministra Infrastruktury. Resort rekomendował do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który powstaje w resorcie infrastruktury.

Jeszcze bezpieczniej z 2+1
Legislacja

Jeszcze bezpieczniej z 2+1

11 marca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Istotne zmiany w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa, m.in. ułatwiające stosowanie przekroju 2+1 na drogach, wprowadzają przepisy zawarte w rozporządzeniach opracowanych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju....

Budownictwo drogowe potrzebuje standaryzacji
Legislacja

Budownictwo drogowe potrzebuje standaryzacji

30 marca 2007

Z inicjatywy Ministra Transportu Jerzego Polaczka w siedzibie resortu odbyło się spotkanie poświęcone standaryzacji rozwiązań technicznych w budownictwie drogowym. Podczas spotkania omówiono obecny stan przepisów dotyczących dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich. W...