działalność gospodarcza
16 zł – zaproponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r.
Legislacja

16 zł – zaproponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

14 sierpnia 2019

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem RD547 opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Odpowiedzialnym za przygotowanie rozporządzenia jest Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Rafał Górski. Działalność gospodarcza samorządu zawodowego
Rozmowy

Rafał Górski. Działalność gospodarcza samorządu zawodowego

6 sierpnia 2019

W ramach dyskusji nad wstępnym projektem ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów dziś publikujemy felieton Rafała Górskiego pt. „Działalność gospodarcza a Samorząd Zawodowy Instruktorów i Egzaminatorów”. To ważna propozycja - zachęcamy do lektury i wypowiedzi.

Komisja Infrastruktury zaakceptowała senackie poprawki tzw. „lex Uber”
Legislacja

Komisja Infrastruktury zaakceptowała senackie poprawki tzw. „lex Uber”

15 maja 2019

W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury RP odbyła aż trzy posiedzenia. Wieczorne, było to wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tym razem porządek obrad przewidywał rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3425). 

Resort infrastruktury w sprawie rynku przewozu osób
Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie rynku przewozu osób

6 maja 2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3368) – jak pisaliśmy – 26 kwietnia 2019 r. po uchwaleniu przez Sejm RP - już jako ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - trafił do Senatu i tu skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, został wpisany do porządku obrad w dniu 8 maja br. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury opublikowało swój komunikat dotyczący procedowania ustawy – zachęcamy do lektury.

„Lex Uber” w Senacie
Legislacja

„Lex Uber” w Senacie

29 kwietnia 2019

„Lex Uber”- procedowanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw: w trakcie nocnych obrad, na 80. posiedzeniu Sejmu RP, już 26 kwietnia br. zostało przeprowadzone trzecie głosowanie i projekt uchwalono. 

Trudne procedowanie „lex Uber”
Legislacja

Trudne procedowanie „lex Uber”

26 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) oraz Infrastruktury (INF).

Ok. 5400 osk otrzyma nowe rozporządzenie
Legislacja

Ok. 5400 osk otrzyma nowe rozporządzenie

22 listopada 2018

Do konsultacji publicznych trafił wczoraj projekt – opatrzony datą 19 października 2018 r. - rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. 

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. - 14,70 zł
Legislacja

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. - 14,70 zł

12 września 2018

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd
Legislacja

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd

17 lipca 2017

Dziennik „Rzeczpospolita” przywołuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w uzasadnieniu do którego sąd stwierdził, iż żaden przepis nie przyznaje osobie, która prowadzi w lokalu znajdującym się przy drodze publicznej działalność gospodarczą prawa do parkowania na niej.

Projekt obniżki PIT dla firm odrzucony
Legislacja

Projekt obniżki PIT dla firm odrzucony

9 marca 2017

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy przewidujący m.in. obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z 19 proc. do 15 proc.

Tymczasem kontrole osk odbywają się i bez zmian - informuje nas rzecznik prasowy MIiB
Legislacja

Tymczasem kontrole osk odbywają się i bez zmian - informuje nas rzecznik prasowy MIiB

6 lutego 2017

W związku z licznymi zapytaniami Czytelników zapytaliśmy resort transportu o prawomocność przeprowadzanych kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

Czy zlikwidują instytucję czynnego żalu?
Legislacja

Czy zlikwidują instytucję czynnego żalu?

25 stycznia 2017

W dniach 25-26 stycznia odbędzie się przerwana 34. Posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad dnia drugiego znajdujemy sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodek karny oraz niektórych innych ustaw. Swoje oświadczenia wygłoszą przedstawiciele klubów i kół. Prowadzący działalność gospodarczą wiedzą co to oznacza. I tu dochodzimy do tytułowego pytania: Czy zlikwidują instytucję „czynnego żalu”.

Uwaga na fałszywe e-maile o ukrywaniu dochodów - ostrzega Ministerstwo Finansów
Ogłoszenia

Uwaga na fałszywe e-maile o ukrywaniu dochodów - ostrzega Ministerstwo Finansów

19 listopada 2016

Komunikat: Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o “ukrywaniu dochodów". Wiadomość nie pochodzi z Ministerstwa Finansów. Nie należy otwierać ani wiadomości, ani załącznika, który zawiera kod złośliwy....

Chcą zniesienia obowiązku samooskarżania w postępowaniu o wykroczenia
Legislacja

Chcą zniesienia obowiązku samooskarżania w postępowaniu o wykroczenia

20 października 2016

Drugiego dnia 28. posiedzenia Sejmu RP wśród podjętych sejmowych prac nad projektami ustaw i uchwał, posłowie debatowali nad zniesieniem obowiązku samooskarżania przez świadka w postępowaniu o wykroczenia. Taka propozycja znalazła się w przedłożonym przez Komisję do Spraw Petycji projekcie zmian w Kodeksie postępowania karnego( (druk nr 815).

Najniższe wynagrodzenie w 2017 r.
Legislacja

Najniższe wynagrodzenie w 2017 r.

13 września 2016

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. I tak od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązywało będzie minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Traci moc z...

To twoja kasa wyśle paragon do fiskusa
Legislacja

To twoja kasa wyśle paragon do fiskusa

20 sierpnia 2016

(545-65) Rząd w ramach walki z przedsiębiorcami ukrywającymi faktyczne efekty sprzedaży, zapowiedział rewolucje w zakresie kas fiskalnych. Zasada prosta - o każdej transakcji urzędy zostaną poinformowane przez urządzenie zamontowane w kasie, najszybszą z możliwych dróg -...

Zmienione odsetki ustawowe
Legislacja

Zmienione odsetki ustawowe

12 stycznia 2016

W Monitorze Polski opublikowano obwieszczenie ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych (2016.46). Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku...

Zmienione także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Legislacja

Zmienione także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

12 stycznia 2016

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem ministra rozwoju w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (2016.43). Na podstawie art. 11c w związku z art. 11b pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych...

Inna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
Legislacja

Inna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

8 stycznia 2016

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (2015.20):...

VAT odliczany od eksploatacji pojazdów służbowych. Po 1 lipca 2015
Legislacja

VAT odliczany od eksploatacji pojazdów służbowych. Po 1 lipca 2015

1 lipca 2015

W życie wchodzą przepisy przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Niezmienne obowiązują przepisy pozwalające na pełne odliczenie podatku, jednak pod pewnymi warunkami. Dotychczas właściciele firmowych samochodów o...