działalność gospodarcza
Pracodawca sprawdzi?
Legislacja

Pracodawca sprawdzi?

20 stycznia 2022

Jak informuje KPRM rząd pozytywnie ocenił poselski projekt ustawy (ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19,tóra umożliwi przeprowadzanie w zakładach pracy kontroli covidowych. 

Złamałeś obostrzenia!? Zwrócisz dotację!?
Legislacja

Złamałeś obostrzenia!? Zwrócisz dotację!?

26 października 2020

Dziś Senat RP pochyli się nad tzw. ustawami covidowymi. I oto kilka informacji o pomieszczonym tam zapisie dotyczącym kolejnej sankcji za brak maseczki, za brak przestrzegania przepisów mówiących o zasadach bezpieczeństwa. 

16 zł – zaproponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r.
Legislacja

16 zł – zaproponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

14 sierpnia 2019

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem RD547 opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Odpowiedzialnym za przygotowanie rozporządzenia jest Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Rafał Górski. Działalność gospodarcza samorządu zawodowego
Rozmowy

Rafał Górski. Działalność gospodarcza samorządu zawodowego

6 sierpnia 2019

W ramach dyskusji nad wstępnym projektem ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów dziś publikujemy felieton Rafała Górskiego pt. „Działalność gospodarcza a Samorząd Zawodowy Instruktorów i Egzaminatorów”. To ważna propozycja - zachęcamy do lektury i wypowiedzi.

Komisja Infrastruktury zaakceptowała senackie poprawki tzw. „lex Uber”
Legislacja

Komisja Infrastruktury zaakceptowała senackie poprawki tzw. „lex Uber”

15 maja 2019

W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury RP odbyła aż trzy posiedzenia. Wieczorne, było to wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tym razem porządek obrad przewidywał rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3425). 

Resort infrastruktury w sprawie rynku przewozu osób
Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie rynku przewozu osób

6 maja 2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3368) – jak pisaliśmy – 26 kwietnia 2019 r. po uchwaleniu przez Sejm RP - już jako ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - trafił do Senatu i tu skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, został wpisany do porządku obrad w dniu 8 maja br. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury opublikowało swój komunikat dotyczący procedowania ustawy – zachęcamy do lektury.

„Lex Uber” w Senacie
Legislacja

„Lex Uber” w Senacie

29 kwietnia 2019

„Lex Uber”- procedowanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw: w trakcie nocnych obrad, na 80. posiedzeniu Sejmu RP, już 26 kwietnia br. zostało przeprowadzone trzecie głosowanie i projekt uchwalono. 

Trudne procedowanie „lex Uber”
Legislacja

Trudne procedowanie „lex Uber”

26 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) oraz Infrastruktury (INF).

Ok. 5400 osk otrzyma nowe rozporządzenie
Legislacja

Ok. 5400 osk otrzyma nowe rozporządzenie

22 listopada 2018

Do konsultacji publicznych trafił wczoraj projekt – opatrzony datą 19 października 2018 r. - rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. 

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. - 14,70 zł
Legislacja

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. - 14,70 zł

12 września 2018

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd
Legislacja

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd

17 lipca 2017

Dziennik „Rzeczpospolita” przywołuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w uzasadnieniu do którego sąd stwierdził, iż żaden przepis nie przyznaje osobie, która prowadzi w lokalu znajdującym się przy drodze publicznej działalność gospodarczą prawa do parkowania na niej.

Projekt obniżki PIT dla firm odrzucony
Legislacja

Projekt obniżki PIT dla firm odrzucony

9 marca 2017

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy przewidujący m.in. obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z 19 proc. do 15 proc.

Tymczasem kontrole osk odbywają się i bez zmian - informuje nas rzecznik prasowy MIiB
Legislacja

Tymczasem kontrole osk odbywają się i bez zmian - informuje nas rzecznik prasowy MIiB

6 lutego 2017

W związku z licznymi zapytaniami Czytelników zapytaliśmy resort transportu o prawomocność przeprowadzanych kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

Czy zlikwidują instytucję czynnego żalu?
Legislacja

Czy zlikwidują instytucję czynnego żalu?

25 stycznia 2017

W dniach 25-26 stycznia odbędzie się przerwana 34. Posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad dnia drugiego znajdujemy sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodek karny oraz niektórych innych ustaw. Swoje oświadczenia wygłoszą przedstawiciele klubów i kół. Prowadzący działalność gospodarczą wiedzą co to oznacza. I tu dochodzimy do tytułowego pytania: Czy zlikwidują instytucję „czynnego żalu”.

Uwaga na fałszywe e-maile o ukrywaniu dochodów - ostrzega Ministerstwo Finansów
Ogłoszenia

Uwaga na fałszywe e-maile o ukrywaniu dochodów - ostrzega Ministerstwo Finansów

19 listopada 2016

Komunikat: Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o “ukrywaniu dochodów". Wiadomość nie pochodzi z Ministerstwa Finansów. Nie należy otwierać ani wiadomości, ani załącznika, który zawiera kod złośliwy....

Chcą zniesienia obowiązku samooskarżania w postępowaniu o wykroczenia
Legislacja

Chcą zniesienia obowiązku samooskarżania w postępowaniu o wykroczenia

20 października 2016

Drugiego dnia 28. posiedzenia Sejmu RP wśród podjętych sejmowych prac nad projektami ustaw i uchwał, posłowie debatowali nad zniesieniem obowiązku samooskarżania przez świadka w postępowaniu o wykroczenia. Taka propozycja znalazła się w przedłożonym przez Komisję do Spraw Petycji projekcie zmian w Kodeksie postępowania karnego( (druk nr 815).

Najniższe wynagrodzenie w 2017 r.
Legislacja

Najniższe wynagrodzenie w 2017 r.

13 września 2016

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. I tak od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązywało będzie minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Traci moc z...

To twoja kasa wyśle paragon do fiskusa
Legislacja

To twoja kasa wyśle paragon do fiskusa

20 sierpnia 2016

(545-65) Rząd w ramach walki z przedsiębiorcami ukrywającymi faktyczne efekty sprzedaży, zapowiedział rewolucje w zakresie kas fiskalnych. Zasada prosta - o każdej transakcji urzędy zostaną poinformowane przez urządzenie zamontowane w kasie, najszybszą z możliwych dróg -...

Zmienione odsetki ustawowe
Legislacja

Zmienione odsetki ustawowe

12 stycznia 2016

W Monitorze Polski opublikowano obwieszczenie ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych (2016.46). Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku...

Zmienione także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Legislacja

Zmienione także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

12 stycznia 2016

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem ministra rozwoju w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (2016.43). Na podstawie art. 11c w związku z art. 11b pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych...