egzamin kwalifikacyjny
Niczym matury - ruszyły egzaminy na kwalifikacje dla kierowców zawodowych
Przegląd prasy

Niczym matury - ruszyły egzaminy na kwalifikacje dla kierowców zawodowych

9 maja 2022

WORD Białystok, oficjalnie ogłosił, że jako pierwszy ośrodek egzaminacyjny przeprowadził egzamin kwalifikacyjny dla kierowców zawodowych według nowych zasad. Pierwszy egzamin odbył się 6 maja.

Pytania egzaminacyjne już w word-ach
Przegląd prasy

Pytania egzaminacyjne już w word-ach

27 kwietnia 2022

Tuż przed publikacja tak oczekiwanego rozporządzenia regulującego procedury m.inn. generowania i obiegu profilu kierowcy zawodowego (PKZ) zapytaliśmy: Ale… co z egzaminami”. Dziś już możemy powiedzieć, że WORD-y zaraz zaczną przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych. Trafiły już do nich obiecane pytania.

Certyfiat kompetencji zawodowych oraz kurs kwalifikacji wstępnej – potrzeba czy nadmierny formalizm?
Legislacja

Certyfiat kompetencji zawodowych oraz kurs kwalifikacji wstępnej – potrzeba czy nadmierny formalizm?

4 czerwca 2020

Czy ministerstwo zamierza przeanalizować przepisy związane z koniecznością ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej przez osobę chcącą osobiście wykonywać przewóz osób, a posiadającą już certyfikat kompetencji zawodowych? 

Wątpliwości interpretacyjne: jedna czy dwie poprawki?
Legislacja

Wątpliwości interpretacyjne: jedna czy dwie poprawki?

8 października 2018

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (akt pierwotny 2012.901, tekst jednolity - 2016.661).

Będzie nowe rozporządzenie ws. certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
Legislacja

Będzie nowe rozporządzenie ws. certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

11 kwietnia 2017

Trwają konsultacje nad sygnowanym datą 4 kwietnia br. projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych. Omówienie wyników konsultacji zostanie pomieszczone w raporcie pokonsultacyjnym.

Jest nowe rozporządzenie ws. kursów specjalistycznych i uzupełniających
Legislacja

Jest nowe rozporządzenie ws. kursów specjalistycznych i uzupełniających

6 sierpnia 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Rozporządzenie określa programy ramowe kursów...

Kursy specjalistyczne i egzaminy kwalifikacyjne służb
Legislacja

Kursy specjalistyczne i egzaminy kwalifikacyjne służb

16 kwietnia 2012

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierował do konsultacji rozporządzenie (w wersji z dnia 4 kwietnia 2012 r.) w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Rozporządzenie...