Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Kwalifikacja prawna roweru ze wspomaganiem elektrycznym
Legislacja

Kwalifikacja prawna roweru ze wspomaganiem elektrycznym

17 października 2023

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Może wreszcie będzie rejestracja tzw. „anglików”
Legislacja

Może wreszcie będzie rejestracja tzw. „anglików”

20 lutego 2014

Europejski Trybunał Sprawiedliwości po raz zaplanował debatę nad sprawą obowiązującego w Polsce i na Litwie zakazu rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie. W sytuacji, gdy Trybunał stwierdzi odstępstwa od regulacji unijnych, oba kraje będą musiały zmienić obowiązujące...

O wzajemnym uznawaniu praw jazdy państw UE
Legislacja

O wzajemnym uznawaniu praw jazdy państw UE

7 marca 2012

Odmowa wydania prawa jazdy przez dany kraj UE nie może uzasadniać braku uznania prawa jazdy uzyskanego później w innym państwie członkowskim - orzekł Trybunał Sprawiedliwości w wyroku zapadłym 1 marca br. Niemniej jednak, zdaniem Trybunału, państwo członkowskie może odmówić uznania...

Równouprawnienie także przy zapłacie podatku OC
Legislacja

Równouprawnienie także przy zapłacie podatku OC

3 marca 2011

(Fot.: PD@N 379-6) Płeć nie może wpływać na wysokość stawek ubezpieczeniowych - zadecydował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. - Skoro nie może, to wpływała nie będzie. Wywróci za to do góry nogami cały rynek ubezpieczeń - ripostują...

ETS potwierdza swój wyrok w sprawie aut
Legislacja

ETS potwierdza swój wyrok w sprawie aut

17 lipca 2008

Podatek na sprowadzane z UE używane samochody nie może być wyższy niż na podobne pojazdy krajowe przed ich pierwszą rejestracją. Uznał tak Europejski Trybunał Sprawiedliwości (C-426/07). Tym samym ETS potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko, które skłoniło Polskę do zwrotu...

Rekompensata za korzystanie przez państwo z prywatnej drogi
Legislacja

Rekompensata za korzystanie przez państwo z prywatnej drogi

6 listopada 2007

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska, odmawiając rekompensaty za korzystanie z dróg powstałych na terenie prywatnym, naruszyła protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zasądził na rzecz trzech skarżących odszkodowanie od państwa polskiego w wysokości 247 tys....

Czasowy przywóz auta
Legislacja

Czasowy przywóz auta

13 czerwca 2007

Państwa unijne mogą określić czas, na jaki obywatel innego kraju sprowadza pojazd bez podatku rejestracyjnego. Nie mogą jednak zakładać, że chce on tego uniknąć, i karać go zajęciem auta – informuje “Rzeczpospolita” o wyroku taki wydał Europejski Trybunał...

Polska zaskarżyła obniżenie limitów emisji dwutlenku węgla
Legislacja

Polska zaskarżyła obniżenie limitów emisji dwutlenku węgla

31 maja 2007

Polska zaskarżyła decyzję Komisji Europejskiej o obniżeniu limitów emisji dwutlenku węgla. Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wpłynął wniosek w tej sprawie. Polska tłumaczy, że redukcja limitów może spowolnić wzrost gospodarczy, który wymaga większego...

Polisa OC chroni wszystkich pasażerów
Legislacja

Polisa OC chroni wszystkich pasażerów

19 kwietnia 2007

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu w swoim wyroku potwierdził zasadę, w myśl której na odszkodowanie z polisy OC mogą liczyć wszyscy uczestnicy zdarzenia (oprócz kierującego - sprawcy wypadku). ETS stwierdził, że ma do tego prawo nawet pasażer, który jechał w miejscu...

Pozwolenia na czasowe używanie pojazdów
Legislacja

Pozwolenia na czasowe używanie pojazdów

27 marca 2007

Wymagając uzyskania pozwolenia na czasowe używanie w celu wprowadzenia do ruchu pojazdów – zarejestrowanych i używanych zgodnie prawem w innym państwie członkowskim – Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 28 Traktatu ustanawiającego...

Jakie środki tymczasowe ma Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Przegląd prasy

Jakie środki tymczasowe ma Europejski Trybunał Sprawiedliwości

3 marca 2007

Spór o planowaną obwodnicę Augustowa zapewne trafi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i najpewniej początkowo będzie to sprawa o zastosowanie środków tymczasowych - uważa Tomasz Tadeusz Koncewicz adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej...

Polska akcyza złamała prawo unijne
Legislacja 1

Polska akcyza złamała prawo unijne

18 stycznia 2007

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, iż akcyza na samochody używane sprowadzane do Polski z zagranicy złamała prawo unijne. Unijni sędziowie uznali, że nie wolno opodatkowywać zagranicznych samochodów używanych bardziej niż używanych kupowanych w kraju. A tak...

Kontrole techniczne w unijnym trybunale
Legislacja

Kontrole techniczne w unijnym trybunale

21 grudnia 2006

Komisja Europejska pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za to, że rząd nie zmienił przepisów dotyczących sprowadzanych z Zachodu samochodów. Chodzi o przepisy, na mocy których używane samochody sprowadzone z Zachodu podlegają specjalnym kontrolom technicznym, zanim...

Akcyza przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
Legislacja

Akcyza przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

15 czerwca 2006

W Luksemburgu odbywa się rozprawa w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym nakładania podatku akcyzowego na samochody używane, sprowadzane do Polski z innych państw Unii Europejskiej. Wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym....

Europejski Trybunał Sprawiedliwości o akcyzie
Legislacja

Europejski Trybunał Sprawiedliwości o akcyzie

4 maja 2006

Już 15 czerwca, kiedy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości odbędzie się rozprawa w sprawie polskiej akcyzy. Trybunał Sprawiedliwości ma odpowiedzieć na pytania, czy nakładanie przez Polskę podatku akcyzowego na samochody używane z UE, a także stosowanie stawek akcyzy...

Transport w transakcjach łańcuchowych
Legislacja

Transport w transakcjach łańcuchowych

14 kwietnia 2006

Przy transakcjach łańcuchowych transport towaru może zostać przypisany tylko do jednej z dostaw. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości potwierdził zgodność przepisów polskiej ustawy o VAT z przepisami unijnymi....

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie o akcyzie od używanych aut
Legislacja

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie o akcyzie od używanych aut

23 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do Luksemburga pytanie, czy pobieranie akcyzy jest zgodne z europejskim prawem. Jeśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, że nie - budżet będzie musiał zwrócić około 1,3 mld zł osobom, które przywiozły samochody po 1...