ewidencja egzaminatorów
Projekt w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez egzaminatorów
Legislacja

Projekt w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez egzaminatorów

30 maja 2023

Trwają konsultacje publiczne udostępnionego przez Rządowe Centrum Legislacji przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Utracona rękojmia należytego wykonywania zawodu egzaminatora
Legislacja 3

Utracona rękojmia należytego wykonywania zawodu egzaminatora

2 listopada 2014

Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami, egzaminatorem jest osoba, która daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków. Przesłanka ta musi być spełniona w dacie wpisu do ewidencji egzaminatorów, zaś późniejsze, nawet jednorazowe naganne zachowanie, może...