ewidencja instruktorów
Błędu w ustawie nie ma
Legislacja

Błędu w ustawie nie ma

4 kwietnia 2019

W imieniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podsekretarz stanu w tym resorcie Andrzej Bittel odpowiedział na interpelację w sprawie błędu w ustawie o kierujących pojazdami. - Przepis przejściowy zawarty w art. 130 ust. 6 pkt 1 w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341), zwany dalej „ustawą”, jest przepisem kompletnym i nie wymaga zmiany - informuje resort.

Poseł J. Lassota wskazuje na błąd w ustawie o kierujących pojazdami
Legislacja

Poseł J. Lassota wskazuje na błąd w ustawie o kierujących pojazdami

19 lutego 2019

W dniu wczorajszym poseł Józef Lassota skierował do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka interpelację w sprawie błędu w ustawie o kierujących pojazdami.

Starosta miał nie prawo, ale obowiązek skreślenia z ewidencji instruktorów
Legislacja 2

Starosta miał nie prawo, ale obowiązek skreślenia z ewidencji instruktorów

19 sierpnia 2016

(545-34) Starosta miał prawo wykreślić z ewidencji instruktorów nauki jazdy osobę skazaną za przestępstwo paserstwa – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Wyrok WSA w Gliwicach sygn. Akt. II SA/Gl 484/16). Natomiast w uzasadnieniu do wyroku czytamy:...

Instruktor z prawomocnym wyrokiem i bez prawa jazdy (cz. 2)
Ekspert wyjaśnia

Instruktor z prawomocnym wyrokiem i bez prawa jazdy (cz. 2)

13 października 2015

Małgorzata z Łodzi: Niestety ale nie mogę się z Panem zgodzić odnośnie zaprezentowanej tezy, iż z chwilą uprawomocnienia wyroku traci się uprawnienia do szkolenia. Tym bardziej z tą tezą, że jeżeli po prawomocnym wyroku dalej instruktor szkoli to rażąco narusza przepisy a osobom...

Przesłanka do skreślenia z rejestru instruktorów
Ekspert wyjaśnia 1

Przesłanka do skreślenia z rejestru instruktorów

8 lutego 2015

Pytanie: Czy przedłożenie przez instruktora zaświadczenia o odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego w toku postępowania o skreślenie go z ewidencji instruktorów w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązku przedłożenia tego zaświadczenia do dnia 7 stycznia każdego roku...

19. M. Wroński: Więcej logiki i rozsądku w przepisach dotyczących szkoleniowców
Legislacja

19. M. Wroński: Więcej logiki i rozsądku w przepisach dotyczących szkoleniowców

24 sierpnia 2014

Do zmian porządkujących prawo należy zaliczyć nowe przepisy art. 33 ust. 3a oraz art. 38 ust. 3a ustawy. Zgodnie z nimi starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów albo wykładowców w zakresie konkretnej kategorii prawa jazdy, wpisuje także inne kategorie zawierające się w tym...

22. M. Wroński: Trudniejszy powrót do zawodu instruktora i wykładowcy
Legislacja

22. M. Wroński: Trudniejszy powrót do zawodu instruktora i wykładowcy

24 sierpnia 2014

Kolejną zmianą związaną z nadzorem są przesłanki ponownego wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców osoby, która dopuściła się rażącego naruszenia przepisów o szkoleniu. Do tej pory, aby wrócić do zawodu wystarczył jedynie upływ dwóch lat od uprawomocnienia się decyzji...

05. Instruktor zostaje skreślony z ewidencji i co dalej
Legislacja 2

05. Instruktor zostaje skreślony z ewidencji i co dalej

24 października 2013

(Fot.: PD@N 476-7epd) Jak wskazują występujący z inicjatywą ustawodawczą, przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie zawierają jednoznacznej sankcji za nieprzystąpienie do warsztatów doskonalenia zawodowego, i to zarówno przez instruktorów, wykładowców jak i...

12. Egzaminator bez warsztatów: skreślenie i ponowny wpis
Legislacja

12. Egzaminator bez warsztatów: skreślenie i ponowny wpis

24 października 2013

Egzaminatorzy - podobnie jak instruktorzy i wykładowcy - ustawą o kierujących pojazdami zobowiązani zostali do corocznego udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego. Szkolenia odbywają się w całym kraju bez jakichkolwiek utrudnień. Często nawet bardziej staje się to sprawą dyrektora...

Instruktor prosi o radę
Ekspert wyjaśnia

Instruktor prosi o radę

6 października 2013

Pytanie: Dzień dobry, Piszę do państwa w następującej sprawie. W związku z wejściem w życie dnia 19 stycznia 2013 r. Ustawy o Kierujących Pojazdami wszyscy instruktorzy maja obowiązek odbycia corocznych warsztatów instruktorskich, o których mowa w art. 35 ust. 6 wymienionej wyżej...

Przesłanki do skreślenia instruktora lub ich brak
Ekspert wyjaśnia

Przesłanki do skreślenia instruktora lub ich brak

28 lipca 2013

Pytanie: Witam, Mam pytanie odnośnie zaświadczenia o niekaralności instruktora nauki jazdy. Jeżeli organ wezwał mnie do złożenia zaświadczenia w powyższym zakresie, a ja przedłożyłem im tylko oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, to czy w takim przypadku zachodziły...

Po upływie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
Legislacja

Po upływie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

24 czerwca 2013

Poseł Zbigniew Włodkowski w swojej interpelacji (nr 18071) pyta ministra transportu dlaczego instruktor nauki jazdy, który posiada uprawnienia kat. C, D, C+E, utraci możliwość szkolenia na kat. B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D+E, T po upływie ważności legitymacji? Ciekawi jesteśmy odpowiedzi...

Ewidencja instruktorów. Przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
Ekspert wyjaśnia 1

Ewidencja instruktorów. Przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów

18 marca 2013

Pytanie: Instruktor nauki jazdy uzyskał uprawnienia na podstawie prawa o ruchu drogowym, spełniał wszystkie wymagania. W szczególności, nie był karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. W 2010 r. zapadł wyrok skazujący go za przestępstwo przeciwko wiarygodności...

Po pijanemu wiózł kursantkę
Legislacja

Po pijanemu wiózł kursantkę

2 listopada 2012

W Świętochłowicach policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód należący do jednej z chorzowskich szkół nauki jazdy. Jak się okazało instruktor nauki jazdy był nietrzeźwy, a obok, na fotelu siedziala kursantka. Badanie stanu trzeźwości ponad 0,6 promila alkoholu....

Zawieszenie postępowania w sprawie skreślenia instruktora
Ekspert wyjaśnia 1

Zawieszenie postępowania w sprawie skreślenia instruktora

29 kwietnia 2012

Pytanie: Czy można na wniosek zawiesić postępowanie w sprawie skreślenia instruktora nauki jazdy z ewidencji? Stan faktyczny: Starosta wszczął postępowanie w sprawie skreślenia instruktora z ewidencji z powodu nie przestawienia przez niego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań...

Skreślenie z ewidencji instruktorów
Ekspert wyjaśnia

Skreślenie z ewidencji instruktorów

6 kwietnia 2012

(Fot.: PD@N 420-21) Pytanie: Czy instruktor nauki jazdy będąc w stanie wskazującym na spożycie alkoholu w trakcie prowadzenia szkolenia praktycznego powinien zostać skreślony z ewidencji instruktorów? Odpowiedź: Zgodnie z art. 105 ust. 2 pkt 6 ustawy prawo o ruchu...

Kiedy otrzymam legitymację instruktora
Ekspert wyjaśnia

Kiedy otrzymam legitymację instruktora

13 marca 2011

Pytanie: Zdałem egzamin na instruktora nauki jazdy. Kiedy mogę odebrać legitymację? Odpowiedź: Po otrzymaniu dokumentów z komisji egzaminacyjnej, są one weryfikowane przed podjęciem decyzji o wpisie osoby do ewidencji instruktorów. Jeśli są kompletne, należy zgłosić się do organu...

Jakie dokumenty składa kandydat na instruktora
Ekspert wyjaśnia 2

Jakie dokumenty składa kandydat na instruktora

13 marca 2011

Pytanie: Jakie dokumenty i gdzie powinien złożyć kandydat na instruktora nauki jazdy? Odpowiedź: W odpowiedzi procedura, którą znaleźliśmy na stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymagane dokumenty: - wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, - zdjęcie -...

Powrót do zawodu instruktora
Ekspert wyjaśnia

Powrót do zawodu instruktora

21 lutego 2010

Pytanie: Poszukuję informacji jak po długoletniej przerwie spowodowanej chorobą przywrócić uprawnienia instruktora nauki jazdy? Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie informacje. Jestem byłym instruktorem z województwa wielkopolskiego. Jacek P. Odpowiedź: Do jasnej i precyzyjnej odpowiedzi...

Skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy
Ekspert wyjaśnia 1

Skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy

23 sierpnia 2009

Pytanie: Kto skreśla z ewidencji instruktorów nauki jazdy? Odpowiedź: Starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeżeli ten nie spełnia któregoś z wymaganych warunków lub nie przedstawił orzeczenia lekarskiego względnie psychologicznego albo nie zdał egzaminu kontrolnego, na który...