ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Wpisy z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Legislacja

Wpisy z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

20 lipca 2015

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowano zarządzenie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców (2015.27). Minister określił: sposób, tryb i...