ewidencja przebiegu
Zmiany w ewidencji przebiegu pojazdu
Legislacja

Zmiany w ewidencji przebiegu pojazdu

30 maja 2014

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (2014.709). Akt wydano na postawie art. 86a ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług. Według niego zarządzono, iż warunku...

Ewidencja przebiegu auta nie zawsze potrzebna
Ekspert wyjaśnia

Ewidencja przebiegu auta nie zawsze potrzebna

6 kwietnia 2008

Pytanie: Czy muszę prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, który wykorzystuję w działalności gospodarczej (jestem jego właścicielem)? Auta nie wprowadzałem do ewidencji środków trwałych. Nie jest to samochód osobowy. Należy do grupy pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1...

Czy potrzebna jest ewidencja przebiegu pojazdu?
Ekspert wyjaśnia

Czy potrzebna jest ewidencja przebiegu pojazdu?

28 października 2007

Pytanie: Mój syn prowadzi działalność gospodarczą (książka przychodów i rozchodów), w której używa własnego samochodu osobowego i np. w maju 2007 r. kupił paliwo za kwotę 900 zł, natomiast przejechał 2000 km x 0,7846 = 1569,20 zł. Czy syn powinien prowadzić ewidencję przebiegu...

Wyjazdy prywatne w ewidencji przebiegu pojazdu
Ekspert wyjaśnia

Wyjazdy prywatne w ewidencji przebiegu pojazdu

30 września 2007

Pytanie: Czy w ewidencji przebiegu pojazdu wpisuje się wszystkie wyjazdy łącznie z prywatnymi, aby zachowana była ciągłość przebiegu? Odpowiedź: Nie. Prywatne jazdy nie służą uzyskiwaniu przychodów, a tylko tego rodzaju wydatki można uwzględniać w kosztach. W prowadzonej...

Potrzebna ewidencja przebiegu pojazdu?
Ekspert wyjaśnia

Potrzebna ewidencja przebiegu pojazdu?

17 grudnia 2006

Pytanie: Czy wynajmując od innej firmy samochód Ford Transit zobowiązana jestem prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, by wydatki za paliwo, oleje, drobne naprawy itp. zaliczać do kosztów uzyskania przychodu? Odpowiedź: Nie, jeśli nie jest to samochód osobowy w rozumieniu ustawy o...