gminy
Rady gmin będą nadawały nazwy także drogom wewnętrznym
Przegląd prasy

Rady gmin będą nadawały nazwy także drogom wewnętrznym

1 sierpnia 2005

Sejm przyjmując poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym oraz drogach publicznych przesądził, że gminni radni, oprócz wyłącznych kompetencji do podejmowania uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników będą także nadawać...