granica
Kwarantanna dla podróżujących (wszystkimi środkami transportu oraz pieszych)
Ogłoszenia

Kwarantanna dla podróżujących (wszystkimi środkami transportu oraz pieszych)

30 marca 2021

Opublikowano kolejne rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe przepisy dotyczą obowiązkowej kontroli na granicach oraz zmienionych  zasad kwarantanny. Z kwarantanny zwalnia szczepionka.

MSWiA w sprawie ograniczeń ruchu granicznego
Przegląd prasy

MSWiA w sprawie ograniczeń ruchu granicznego

16 marca 2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym od 15 marca został ograniczony ruch na polskiej granicy. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Został też całkowicie zawieszony ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą

Obowiązuje kodeks graniczny Schengen
Legislacja 3

Obowiązuje kodeks graniczny Schengen

13 kwietnia 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)....

Czy będzie dojazd do granicy?
Przegląd prasy

Czy będzie dojazd do granicy?

31 marca 2006

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa autostrady A1 (48 km) od Gliwic do południowej granicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpisała właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót....

Zamknięte przejście graniczne
Przegląd prasy

Zamknięte przejście graniczne

31 marca 2006

W związku z występującą powodzią na terytorium Republiki Czeskiej, w tym rejonie południowych Moraw, przejście graniczne Hatě-Kleinhaugsdorf między Republiką Czeską a Austrią, zostało zamknięte dla ruchu samochodów ciężarowych. Samochody ciężarowe mogą przekraczać granicę...

Wymagane potwierdzenia dezynfekcji pojazdu
Legislacja

Wymagane potwierdzenia dezynfekcji pojazdu

19 lutego 2006

Kierowcy przekraczający granicę polsko-czeską muszą posiadać potwierdzenie dezynfekcji pojazdu. Został również wprowadzony zakaz transportu i gromadzenia drobiu oraz pozostałego ptactwa w celu organizowania targów, wystaw i innych przedsięwzięć ? informuje Zrzeszenie Międzynarodowych...

Porozumienie rządowe: nowe drogowe przejście graniczne
Legislacja

Porozumienie rządowe: nowe drogowe przejście graniczne

6 grudnia 2005

Opublikowano porozumienie z dnia 30 czerwca 2005 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża - Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących...

Wzory tablic umieszczane w pasie drogi granicznej
Legislacja

Wzory tablic umieszczane w pasie drogi granicznej

15 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży...

Tablice informacyjne - strefa nadgraniczna
Legislacja

Tablice informacyjne - strefa nadgraniczna

15 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej...

Tablice umieszczane w pasie drogi granicznej
Legislacja

Tablice umieszczane w pasie drogi granicznej

30 września 2005

Opublikowano rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej. Akt ustala wzór tablicy “Granica państwa” i “Pas drogi...