homologacja pojazdu
Potwierdzanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach - komunikat TDT
Legislacja

Potwierdzanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach - komunikat TDT

18 sierpnia 2023

Transportowy Dozór Techniczny opublikował komunikat w sprawie potwierdzania zmian konstrukcyjnych w pojazdach, wobec zmiany ust. 4b w art. 66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Komunikat wydano wobec wątpliwości dotyczących zakresu stosowania znowelizowanego przepisu.

Ustawa o homologacji teraz do podpisu
Legislacja

Ustawa o homologacji teraz do podpisu

18 kwietnia 2023

W Sejmie posłowie rozpatrzyli Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (druki nr 2975, 3110 i 3124). W dokumencie Senatu 37. poprawek. Sejm część z nich przyjął.

Ustawa o systemie homologacji pojazdów już w Senacie
Legislacja

Ustawa o systemie homologacji pojazdów już w Senacie

14 marca 2023

W Sejmie odbyło się głosowanie nad rządowym projektem ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Uchwalonym aktem zmienione będą ustawy: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Ustawa trafiła do Senatu RP.

Uzupełniona lista jednostek uprawnionych do homologowania
Legislacja

Uzupełniona lista jednostek uprawnionych do homologowania

13 lutego 2023

Minister Infrastruktury wydał obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie homologacji pojazdów
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie homologacji pojazdów

11 stycznia 2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowelizacja ma na celu stworzenie jednolitych i przejrzystych przepisów w projektowanym zakresie homologacji typu pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia i części spójnych z prawem międzynarodowym.

Tzw. czarna skrzynka w aucie już obowiązkowa
Legislacja

Tzw. czarna skrzynka w aucie już obowiązkowa

8 lipca 2022

Od 6 lipca br. każdy nowy model auta, który trafi do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej musi być wyposażony w czarną skrzynkę czyli rejestrator parametrów jazdy. Ich funkcja to podniesienie bezpieczeństwa na drogach UE. Eksperci zgłaszają wątpliwości czy czarna skrzynka rzeczywiście wpłynie na poprawę brd.

Hulajnoga z siodełkiem. Wg resortu infrastruktury to motorower
Ekspert wyjaśnia

Hulajnoga z siodełkiem. Wg resortu infrastruktury to motorower

23 listopada 2021

Tuż po publikacji ustawy definiującej hulajnogę jako pojazd pytaliśmy o status prawny hulajnogi wyposażonej w siodełko. Takie wątpliwości zgłosili także posłowie składając w Sejmie dwie interpelacje w tej sprawie. Dziś znamy już stanowisko resortu infrastruktury. Ministerstwo zmian przepisów - w omawianym zakresie - nie przewiduje.

Nowelizacja o homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
Legislacja

Nowelizacja o homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

18 października 2021

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców opublikowało krytyczne uwagi Rzecznika MŚP do rządowego projektu ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. - Jeśli zapowiadane regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., ucierpią na tym nie tylko przedsiębiorcy z branży alternatywnego zasilania pojazdów gazem LPG i CNG, ale też 2,5 miliona ich kontrahentów - właścicieli samochodów napędzanych tym paliwem - ostrzega Adam Abramowicz.

W Sejmie projekt kolejnych zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

W Sejmie projekt kolejnych zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym

5 października 2021

W Sejmie RP zarejestrowano kolejną nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany dotyczą kwestii liczników/drogomierzy i rejestracji pojazdów. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury. Jej sprawozdanie ma zostać przedstawione podczas 39. posiedzenia plenarnego.

O systemach homologacji - projekt
Legislacja

O systemach homologacji - projekt

17 sierpnia 2021

Do konsultacji publicznych przekazany został projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Jak uzasadniają autorzy aktu Rządowe Centrum Legislacji nowe przepisy przede wszystkim mają wskazać środki odwoławcze i sankcje w ramach procedur homologacyjnych, są one niezbędne dla zapewnienia zgodności prawodawstwa naszego krajowego z unijnym.

Zmiana rozporządzenia dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu
Legislacja

Zmiana rozporządzenia dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu

19 lipca 2021

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Nasz ekspert o dopuszczalności demontażu ściany grodziowej
Ekspert wyjaśnia

Nasz ekspert o dopuszczalności demontażu ściany grodziowej

30 czerwca 2021

Mariusz Bukowski – ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego - odpowiada na pytanie przesłane do redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS. Czytelnik zgłosił wątpliwość w kwestii dopuszczalności demontażu przegrody w samochodzie ciężarowym. Zachęcamy do lektury - tego niezwykle precyzyjnego oraz ważnego dla bezpiecznego użytkowania pojazdu – artykułu. 

Resort w sprawie przegród
Legislacja

Resort w sprawie przegród

24 maja 2021

Poseł Bogusław Sonik zwrócił się do ministra infrastruktury w sprawie wprowadzenia przesłon oddzielających miejsce dla pasażera w taksówkach. Korzystając z tych rozwiązań analogiczne przegrody chcą montować także inne branże. Autor interpelacji pytał: - Czy ministerstwo planuje wprowadzenie obowiązku stosowania przesłon w samochodach - taksówkach oraz zniesienie powyższych obostrzeń na czas pandemii? Dziś stanowisko resortu.

Czy to hulajnoga elektryczna? Ale przecież ma siodełko?
Przegląd prasy

Czy to hulajnoga elektryczna? Ale przecież ma siodełko?

20 maja 2021

Do kilku ważnych adresów skierowaliśmy zapytanie o kategorię pojazdu widocznego na załączonej fotografii (fot. powyżej, wykonana we Francji). Pozornie błaha sprawa, ale tylko pozornie. Naszym zdaniem to tylko kwestia czasu, a nawet już są oferowane, aby w naszym krajowym ruchu drogowym też pojawiły się pojazdy, które wybiegają poza ramy ustawowych definicji. Zapraszamy do dyskusji: tygodnik@prawodrogowe.pl

Przegroda pomiędzy pasażerem a kierowcą?
Legislacja

Przegroda pomiędzy pasażerem a kierowcą?

22 kwietnia 2021

Powraca kwestia stosowania w pojazdach przegród pomiędzy pasażerem a kierowcą. Używają je korporacje taksówkowe uzasadniając, że to rozwiązanie ważne dla zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Eksperci zdecydowanie wskazują na przepisy zakazujące instalowania takich konstrukcji. Przyznają, iż podobne bariery od lat są stosowane w taksówkach w USA czy Wlk. Brytanii, jednak podkreślają, iż wyposażanie odbywa się to na etapie produkcyjnym pojazdów.

Resort w sprawie zmiany wymagań dot. pojazdów dla kat. B1 prawa jazdy
Legislacja

Resort w sprawie zmiany wymagań dot. pojazdów dla kat. B1 prawa jazdy

22 marca 2021

Ministra spraw wewnętrznych i administracji zapytano o wymagania dotyczące samochodów, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1. Czy masa własna, czy moc silnika pojazdu zostaną zmienione? Interpelację przejęło Ministerstwo Infrastruktury. Poniżej stanowisko resortu.

Odpowiedź w sprawie brakującego rozporządzenia
Legislacja

Odpowiedź w sprawie brakującego rozporządzenia

7 grudnia 2020

Poseł Krzysztof Mieszkowski pytał jakie są powody opóźnienia we wprowadzaniu założeń rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów, o chociażby przybliżony termin realizacji założeń rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów? Co odpowiedział resort?

Projektowane zmiany warunków technicznych pojazdów
Legislacja

Projektowane zmiany warunków technicznych pojazdów

16 listopada 2020

W miniony piątek Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym przygotowany przez resort infrastruktury i opatrzony datą 27 października br. Nowelizację zaproponowano w Dziale III. Pojazdy, Rozdziale 1 - Warunki techniczne pojazdów. Projekt został skierowany do uzgodnień oraz 1a - Homologacja.

Przepisy, które nie zostały wprowadzone
Legislacja

Przepisy, które nie zostały wprowadzone

1 października 2020

Poseł Krzysztof Mieszkowski zgłosił – adresując do ministra rozwoju – wątpliwość wyrażoną w interpelacji w sprawie niewprowadzenia przez rząd unijnych przepisów ustanawiających mechanizm weryfikacji homologacji.

Od 1. września homologacje pojazdów po nowemu
Legislacja

Od 1. września homologacje pojazdów po nowemu

31 sierpnia 2020

Wprowadzenie surowszych wymagań w stosunku do rynku samochodowego i przyczep oraz indywidualne dopuszczenie pojazdów specjalnych do ruchu przewidują nowe europejskie przepisy, które zaczną obowiązywać z początkiem września 2020 roku.