homologacja typu pojazdu
Potwierdzanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach - komunikat TDT
Legislacja

Potwierdzanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach - komunikat TDT

18 sierpnia 2023

Transportowy Dozór Techniczny opublikował komunikat w sprawie potwierdzania zmian konstrukcyjnych w pojazdach, wobec zmiany ust. 4b w art. 66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Komunikat wydano wobec wątpliwości dotyczących zakresu stosowania znowelizowanego przepisu.

Nasz ekspert o dopuszczalności demontażu ściany grodziowej
Ekspert wyjaśnia

Nasz ekspert o dopuszczalności demontażu ściany grodziowej

30 czerwca 2021

Mariusz Bukowski – ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego - odpowiada na pytanie przesłane do redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS. Czytelnik zgłosił wątpliwość w kwestii dopuszczalności demontażu przegrody w samochodzie ciężarowym. Zachęcamy do lektury - tego niezwykle precyzyjnego oraz ważnego dla bezpiecznego użytkowania pojazdu – artykułu. 

Przepisy, które nie zostały wprowadzone
Legislacja

Przepisy, które nie zostały wprowadzone

1 października 2020

Poseł Krzysztof Mieszkowski zgłosił – adresując do ministra rozwoju – wątpliwość wyrażoną w interpelacji w sprawie niewprowadzenia przez rząd unijnych przepisów ustanawiających mechanizm weryfikacji homologacji.

Uzupełnienie katalogu marek i typów pojazdów
Legislacja

Uzupełnienie katalogu marek i typów pojazdów

1 lutego 2019

W Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad projektami rozporządzeń ministra cyfryzacji zmieniające rozporządzenia dotyczą katalogu pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP. Zmiana zapewnia wsparcie procesu rejestracji pojazdów realizowanego przy użyciu danych z katalogu marek i typów pojazdów. Tu zapewnia gromadzenie poprawnych danych w zakresie emisji CO2 w centralnej ewidencji pojazdów.

Nowe wymogi w zakresie bezpiecznego przewożenia dzieci
Legislacja

Nowe wymogi w zakresie bezpiecznego przewożenia dzieci

19 lipca 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części. Projekt powstał w związku z koniecznością wdrożenia do prawa polskiego przepisów...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie homologacji
Legislacja

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie homologacji

21 października 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Zmiany dotyczą pojazdów...

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie homologacji
Legislacja

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie homologacji

4 lipca 2011

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych. Nowelizacja rozporządzenia jest związana z obowiązkiem implementacji...

Homologacja pojazdów zmieniona
Legislacja

Homologacja pojazdów zmieniona

22 lutego 2008

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Akt obowiązuje 7 dni po...

Regulamin homologacji zespołów pojazdów
Legislacja

Regulamin homologacji zespołów pojazdów

27 grudnia 2006

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów....

Regulamin homologacji pojazdów M2 i M3
Legislacja

Regulamin homologacji pojazdów M2 i M3

27 grudnia 2006

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M 3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej....

Homologacje zmienione
Legislacja

Homologacje zmienione

23 listopada 2006

Wchodzą w życie roporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep, drugie zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła,...

Homologacja według nowych zasad
Legislacja

Homologacja według nowych zasad

15 listopada 2006

Opublikowano rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz drugie zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła,...