karta do tachografu
Zaproszenie na webinar poświęcony zmianom w tachografach
Ogłoszenia

Zaproszenie na webinar poświęcony zmianom w tachografach

16 lipca 2023

Związek Pracodawców TRANSPORT i LOGISTYKA POLSKA (TLP) 27 lipca br. o godz. 10:00 zaprasza na webinar poświęcony zmianom w najnowszych tachografach, a w szczególności dedykowanej łączności krótkiego zasięgu DSRC RTM. 

Maciej Wroński. Jest nowe rozporządzenie w sprawie kart tachografu
Legislacja

Maciej Wroński. Jest nowe rozporządzenie w sprawie kart tachografu

27 czerwca 2023

23 maja br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 986 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych. Nowością jest zawarte w tym rozporządzeniu rozwiązanie polegające na tym, że za potwierdzenie prawdziwości danych zawartych we wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy w zakresie wydanego zagranicą prawa jazdy.

Tachografy: jest projekt
Legislacja

Tachografy: jest projekt

8 grudnia 2022

Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kontroli przewozu drogowego (wersja z 2 grudnia 2022 r.). Tekst został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i przekazany do uzgodnień.

Tymczasowe odstępstwa w czasie prowadzenia pojazdu
Legislacja

Tymczasowe odstępstwa w czasie prowadzenia pojazdu

4 marca 2022

W Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym RP opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców.

Niedozwolone manipulacje tachografem (po 1.1.2022)
Legislacja

Niedozwolone manipulacje tachografem (po 1.1.2022)

4 stycznia 2022

Z 1 stycznia br. w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym Wśród wielu regulacji mających poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach mamy także te dotyczące wszelkich manipulacji przy tachografie. Dziś kierowca za takie działania nie tylko otrzymuje karę finansową, ale też traci prawo jazdy na trzy miesiące.

Tachografy będą kontrolowane także zdalnie
Przegląd prasy

Tachografy będą kontrolowane także zdalnie

22 listopada 2021

Nowe narzędzie do walki z przypadkami ingerencji w tachograf jest już w rękach pomorskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Jako pierwsi w Polsce będą wykorzystywać urządzenie do zdalnej kontroli tachografu.

Oszukanie tachografu = zatrzymane prawo jazdy
Legislacja

Oszukanie tachografu = zatrzymane prawo jazdy

24 sierpnia 2021

W Sejmie RP na rozpoczęcie procedowania oczekuje projekt ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. To niezwykle ważny pakiet zmian wielu ustaw, zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród nich - jak czytamy w komunikacie resortu infrastruktury - zapis przewidujący odebranie prawa jazdy na okres do 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. 

Kary za manipulacje tachografami – komentarz eksperta TLP
Ekspert wyjaśnia

Kary za manipulacje tachografami – komentarz eksperta TLP

4 sierpnia 2021

Ma być bezpieczniej - taki jest cel projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, który przewiduje surowe kary dla kierowców, którzy m.in. manipulują zapisami tachografu, czyli urządzenia rejestrującego ich aktywność na drodze.

Tachografy: nowe przepisy, nowe uprawnienia kontrolujących
Legislacja

Tachografy: nowe przepisy, nowe uprawnienia kontrolujących

19 kwietnia 2017

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o tachografach (sygnowany datą 12. kwietnia). Z dniem publikacji nowego aktu straci moc jego poprzedniczka - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (2005.1494 z późn. zm.). 

Karta drogowa przy przewozie rzeczy lub osób
Ekspert wyjaśnia

Karta drogowa przy przewozie rzeczy lub osób

3 maja 2009

Pytanie: Czy kierowcy przewożący rzeczy powinni mieć kartę drogową? Odpowiedź: Obecnie w przypadku kierowców prowadzących pojazdy poniżej 3,5 t dmc w krajowym lub międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy nie ma obowiązku stosowania kart drogowych w celu rejestracji czasu pracy. Wymóg...

Nowy wniosek na kartę kierowcy i przewoźnika
Legislacja

Nowy wniosek na kartę kierowcy i przewoźnika

24 września 2007

Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych - przypomina “Rzeczpospolita”. Zgodnie z nim przewoźnik (lub inny podmiot wykonujący przewozy) musi pobierać dane z...

Obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie kart do tachografów
Legislacja

Obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie kart do tachografów

23 września 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów...

Nowy wniosek o wydanie kart tachografów cyfrowych
Legislacja

Nowy wniosek o wydanie kart tachografów cyfrowych

8 września 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzoru wnioskow o wydanie kart do tachografów...

Karty do tachografów
Przegląd prasy

Karty do tachografów

10 kwietnia 2007

Do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wpłynęło od maja 2006 roku 59 tys. wniosków o karty do tachografów. Do połowy marca br. PWPW wydało ich 56 tys., w tym 50 tys. kart kierowcy, 5 tys. kart przedsiębiorstwa, 150 warsztatowych i 800 kontrolnych. Wydawanych jest 1600 - 2000 kart...