karta kandydata na kierowę
Samorządowcy o kosztach tworzenia profilu kandydata na kierowcę
Legislacja

Samorządowcy o kosztach tworzenia profilu kandydata na kierowcę

25 czerwca 2012

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedmiotem obrad była analiza wydatków powiatów wobec planowanej do wprowadzenia rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z 5...

Ma być mniej biurokratycznie, prościej i szybciej
News tygodnia 1

Ma być mniej biurokratycznie, prościej i szybciej

15 kwietnia 2012

Poseł Waldy Dzikowski w swojej interpelacji (nr 2128) w sprawie rejestru kandydatów na kierowców otrzymał odpowiedź, której udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (fot.): Szanowna Pani...

Karta Kandydata na Kierowcę w systemie teleinformatycznym - procedury
Legislacja

Karta Kandydata na Kierowcę w systemie teleinformatycznym - procedury

12 marca 2012

Trwa dyskusja nad nowością w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o kierujących pojazdami dotyczącym Karty Kandydata na Kierowcę. Ministerstwo uzasadnia pomysł potrzebą uszczelnienia obiegu dokumentów. Szkoleniowcy są innego zdania. Mówią o biurokracji, o...

Karta kandydata na kierowcę tylko w formie elektronicznej
Legislacja 3

Karta kandydata na kierowcę tylko w formie elektronicznej

6 marca 2012

Jest odpowiedź ministerstwa transportu na interpelację poselską nr 1073 Michała Wojtkiewicza w sprawie kart kandydatów na kierowców. Poseł pytał: osoba ubiegająca się o prawo jazdy jeszcze przed wyborem szkoły nauki jazdy będzie musiała pobrać u starosty tzw. kartę kandydata na...

Interpelacja w sprawie rejestru kandydatów na kierowców
Legislacja

Interpelacja w sprawie rejestru kandydatów na kierowców

21 lutego 2012

Poseł Waldy Dzikowski złożył adresowaną do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelacje nr 2128 w sprawie rejestru kandydatów na kierowców. Interpelacja (nr 2128) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie rejestru...

Odpowiedzi w sprawie tzw. karty kandydata na kierowcę nie ma
Legislacja 1

Odpowiedzi w sprawie tzw. karty kandydata na kierowcę nie ma

12 lutego 2012

(Fot.: PD@N 415-18) Interpelacja (nr 1073) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie kart kandydatów na kierowców Szanowny Panie Ministrze! Z projektów rozporządzeń ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz....

O rejestrze kandydatów na kierowców
Legislacja 2

O rejestrze kandydatów na kierowców

3 lutego 2012

(Fot.: PD@N 415-31-32) Powiaty negatywnie opiniują pomysł ministerstwa transportu pomieszczony w projektach aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami a zakładający konieczność rejestracji w starostwach wszystkich kandydatów na...

Czekamy na odpowiedź w sprawie tzw. karty kandydata na kierowcę
Legislacja 2

Czekamy na odpowiedź w sprawie tzw. karty kandydata na kierowcę

30 stycznia 2012

(Fot.: PD@N 415-18) Poseł Michał Wojtkiewicz w pierwszych dniach stycznia złożył interpelację (nr 1073) adresowana do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, w sprawie kandydatów na kierowców. Interpelacja została ogłoszona na posiedzeniu nr 6...

Karta kandydata na kierowcę - co to takiego?
Legislacja 4

Karta kandydata na kierowcę - co to takiego?

25 listopada 2011

Zmiany zapowiedziane w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami dotyczą także zmian w procedurach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Ministerstwo Infrastruktury (dzisiaj oczywiście Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) przygotowało projekt...