karta kierowcy
Maciej Wroński. Jest nowe rozporządzenie w sprawie kart tachografu
Legislacja

Maciej Wroński. Jest nowe rozporządzenie w sprawie kart tachografu

27 czerwca 2023

23 maja br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 986 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych. Nowością jest zawarte w tym rozporządzeniu rozwiązanie polegające na tym, że za potwierdzenie prawdziwości danych zawartych we wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy w zakresie wydanego zagranicą prawa jazdy.

Tachografy: jest projekt
Legislacja

Tachografy: jest projekt

8 grudnia 2022

Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kontroli przewozu drogowego (wersja z 2 grudnia 2022 r.). Tekst został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i przekazany do uzgodnień.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury dot. zaprzestania wydawania kart pojazdu i nalepek kontrolnych
Legislacja

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury dot. zaprzestania wydawania kart pojazdu i nalepek kontrolnych

22 czerwca 2022

Od 4 września 2022 r. wydawanie karty pojazdu i nalepki kontrolnej nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Taką możliwość wprowadziła opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury i byłe Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Także właściciel, dzięki aplikacji mPojazd, może sprawdzić historię pojazdu on-line.

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej w Sejmie
Legislacja

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej w Sejmie

27 maja 2020

Do Sejmu trafiła tzw. ustawa deregulacyjna. Pomieszczone w projekcie zmiany to rozwiązania mające na celu uproszczenie procesu rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, wprowadzenie ułatwień dla kierowców i posiadaczy pojazdów, zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych przy procedurach rejestracji pojazdów.

Mariusz Bukowski. Prace nad rozporządzeniem zakończone
Legislacja

Mariusz Bukowski. Prace nad rozporządzeniem zakończone

22 maja 2020

Instytucje Unii Europejskiej zakończyły procedowanie nad pakietem tymczasowych środków umożliwiających przedłużenie ważności niektórych certyfikatów i licencji w transporcie drogowym. Głosowanie Rady w sprawie obu rozporządzeń odbyło się w drodze procedury pisemnej, która została zakończona w dniu 20 maja 2020 roku. Parlament Europejski głosował w dniu 15 maja 2020 r.

Mariusz Bukowski. Zakończono kolejny etap prac nas „spec” rozporządzeniem UE – COVID-19
Legislacja

Mariusz Bukowski. Zakończono kolejny etap prac nas „spec” rozporządzeniem UE – COVID-19

18 maja 2020

Zakończono kolejny etap prac nas „spec” rozporządzeniem UE – COVID-19 - pisze nasz ekspert Mariusz Bukowski. Rozporządzenie czeka na publikację.

Jest kolejna nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Jest kolejna nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym

22 maja 2019

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w dniu wczorajszym projekt kolejnej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw). Projekt ustawy został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD515.

Pobieranie danych z tachografu cyfrowego
Legislacja

Pobieranie danych z tachografu cyfrowego

16 listopada 2010

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych. I tak: Po pierwsze: Dane z tachografu cyfrowego podmiot pobiera: 1) co najmniej...

Bez karty kwalifikacji dla zagranicznych kierowców
Legislacja

Bez karty kwalifikacji dla zagranicznych kierowców

7 grudnia 2008

Zagraniczni kierowcy nie będę potrzebowali karty kwalifikacji zastąpi ją odpowiedni kod unijny w prawie jazdy - zakłada przyjęta przez Sejm znowelizowana ustawa o transporcie drogowym i Prawa o ruchu drogowym. Nowela ma na celu likwidację karty kwalifikacji kierowcy. Jest to dokument, który...

Kod w prawie jazdy
Legislacja

Kod w prawie jazdy

20 listopada 2008

Senat poparł nowelizację ustaw - o transporcie drogowym oraz Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie odpowiedniego kodu unijnego w prawie jazdy, który zastąpi kartę kwalifikacji kierowcy. Projekt noweli ma na celu likwidację karty kwalifikacji kierowcy. Jest to...

Pracujący w Polsce z tutejszym prawem jazdy
Legislacja

Pracujący w Polsce z tutejszym prawem jazdy

7 listopada 2008

Sejm przyjął nowelizację ustawo o transporcie drogowym. Nowela zakłada, że szoferzy z Białorusi, Ukrainy i innych krajów spoza UE, zawodowo pracujący nad Wisłą będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Odpowiedni kod unijny w prawie jazdy zastąpi kartę kwalifikacji kierowcy -...

System tachografów, dokumenty tachografów
Ekspert wyjaśnia

System tachografów, dokumenty tachografów

16 grudnia 2007

Pytanie: Zamierzam kupić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy. Jakie dokumenty i w jakiej formie będę musiał przechowywać przez rok? Odpowiedź: Jeżeli zamierza pan kupić samochód z tachografem cyfrowym, to przede wszystkim musi pan wystąpić o kartę kierowcy i kartę przedsiębiorcy....

Częstotliwość pobierania danych z tachografów cyfrowych
Legislacja

Częstotliwość pobierania danych z tachografów cyfrowych

17 września 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych....

O pobieraniu danych z tachografów cyfrowych
Legislacja

O pobieraniu danych z tachografów cyfrowych

3 września 2007

Opublikowano Dziennik Ustaw nr 159, a w nim rozporządzenie ministra transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj....

Karty do tachografów cyfrowych
Ekspert wyjaśnia

Karty do tachografów cyfrowych

27 maja 2007

Pytanie: Kto występuje o karty do tachografów cyfrowych. Odpowiedź: Są cztery rodzaje kart do tachografów cyfrowych. Kierowcy występują o kartę kierowcy. Karta kierowcy umożliwia identyfikację szofera i przypisanie do odpowiedniej osoby danych dotyczących przejazdów rejestrowanych...