karta opłaty drogowej patrz: winieta
Zakład pracy chronionej czasem musi kupić winietę
Ekspert wyjaśnia

Zakład pracy chronionej czasem musi kupić winietę

5 sierpnia 2007

Pytanie: Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Nasz samochód został zatrzymany do kontroli przez inspektorów transportu drogowego. Stwierdzili brak winiety (karty opłaty drogowej). Zostaliśmy ukarani, chociaż przepisy zwalniają nas z konieczności kupowania winiet. Czy inspektorzy mieli...