karta pojazdu
Ministerstwo Infrastruktury: Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów
Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury: Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów

29 maja 2020

W dniu 25. maja br. – jak już informowaliśmy – w Kancelarii Sejmu RP zarejestrowano przesłany projekt ustawy z tzw. pakietu deregulacyjnego. Dziś już zarejestrowanej jako druk sejmowy o numerze 388: Rządowy projekt ustawo o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dziś publikujemy komunikat resortu infrastruktury.

Brak dostępu do bezpłatnych informacji o historii pojazdu po zmianach szykowanych przez rząd?
Przegląd prasy

Brak dostępu do bezpłatnych informacji o historii pojazdu po zmianach szykowanych przez rząd?

3 czerwca 2019

W czerwcu 2019 w Sejmie ma być procedowany projekt ustawy znoszący m.in. obowiązek wydawania karty pojazdu, dotychczas przydzielanej obowiązkowo przy pierwszej rejestracji.

Prawo jazdy w smartfonie? - Ministerstwo Cyfryzacji jest technicznie gotowe
Przegląd prasy

Prawo jazdy w smartfonie? - Ministerstwo Cyfryzacji jest technicznie gotowe

10 maja 2019

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której mówiono o rozszerzeniu aplikacji mobilnej mObywatel. W tejże aplikacji od kilku dni dostępna jest nowa usługa pt. mPojazd, która pozwoli kierowcom pozyskanie danych pojazdu do smartfona.

Ministrowie o dalszych ułatwieniach dla kierowców. Ustawa w I. kwartale 2019
News tygodnia

Ministrowie o dalszych ułatwieniach dla kierowców. Ustawa w I. kwartale 2019

19 października 2018

W Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa ministrów cyfryzacji – Marka Zagórskiego i infrastruktury – Andrzeja Adamczyka. Zaprezentowano tzw. „pakiet deregulacyjny”, czyli dalsze ułatwienia dla polskich kierowców.

Zmieniona opłata za kartę pojazdu i jej wtórnik
Legislacja

Zmieniona opłata za kartę pojazdu i jej wtórnik

4 kwietnia 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (2016.459). Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym minister...

Apelacja w sprawie kart pojazdów oddalona - uległa przedawnieniu
Legislacja

Apelacja w sprawie kart pojazdów oddalona - uległa przedawnieniu

17 lutego 2016

Ogłoszony został wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej kart pojazdów (rozprawa odbyła się 4 lutego). Oddalona została apelacja powiatu ostrzeszowskiego i 190 innych powiatów. Przypomnijmy, powiaty domagały się ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za to, że po...

Poprawione stawki za kartę pojazdu oraz jej wtórnik
Legislacja

Poprawione stawki za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

16 października 2015

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik wprowadza zmiany stawek, i tak “§ 1. 1. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera...

Obowiązkowo zaświadczenie o zarejestrowanych pojazdach
Legislacja

Obowiązkowo zaświadczenie o zarejestrowanych pojazdach

10 stycznia 2014

Wydział komunikacji musi wydać zaświadczenie o zarejestrowanych pojazdach, jeśli ma ono posłużyć w sprawie nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawy mężczyzny, który starał się w starostwie...

Homologacyjne zmiany w rozporządzeniach dot. kart pojazdów
Legislacja

Homologacyjne zmiany w rozporządzeniach dot. kart pojazdów

22 maja 2013

W dzienniku ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: * z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej...

Pojazd i karta pojazdu
Legislacja

Pojazd i karta pojazdu

18 marca 2013

Zbliżający się termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących kompletacji i dopuszczenia jednostkowego pojazdu - przypomnijmy 22 czerwca 2013 r. - pociąga za sobą konieczność odpowiedniej zmiany przepisów wykonawczych. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej...

Nowela rozporządzenia dot. kart pojazdów
Legislacja

Nowela rozporządzenia dot. kart pojazdów

5 lutego 2013

Do uzgodnień międzyresortowych trafiły: * Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu....

Zapytanie w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych
Legislacja

Zapytanie w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych

2 lipca 2012

Poseł Ryszard Kalisz zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację nr 5905 w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych pojazdów, pobranych przez powiaty w latach 2003-2006. Interpelacja (nr 5905) do ministra transportu,...

Rozstrzygnięcia w sprawie karty pojazdu brak
Legislacja

Rozstrzygnięcia w sprawie karty pojazdu brak

26 czerwca 2012

Związek Powiatów Polskich przygotował zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 8 lutego 2012 roku (sprawa o sygn. II C 616/11) odrzucające pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie karty pojazdu. Zażalenie nie...

Akta pojazdu, czy koniecznie 5 lat?
Legislacja

Akta pojazdu, czy koniecznie 5 lat?

14 marca 2012

W sprawie okresu przechowywania akt pojazdu poseł Damian Raczkowski złożył interpelację nr 2670, adresując ją do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Sprawa wynika z rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem...

Ministerstwo transportu w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdy
Legislacja

Ministerstwo transportu w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdy

6 marca 2012

Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedział na interpelację posła Ryszarda Zawadzkiego w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdu. Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 30 stycznia 2012 r., nr...

Pytanie o rekompensaty dla budżetów starostw
Legislacja

Pytanie o rekompensaty dla budżetów starostw

16 lutego 2012

Podczas posiedzenia Sejmu PR nr 8 ogłoszona została interpelacja posłanki Izabeli Kloc. interpelacja nr 1708 w sprawie rekompensaty dla budżetów starostw w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., który orzekł o niezgodności rozporządzenia Ministra...

Pytanie o zwrot za karty pojazdów
Legislacja

Pytanie o zwrot za karty pojazdów

4 lutego 2012

W Sejmie interpelacja nr 1354 w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdu. Zgłaszający to poseł Ryszard Zawadzki, adresat - minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Interpelacja (nr 1354) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zwrotu...

Fałszywe dowody rejestracyjne
Legislacja

Fałszywe dowody rejestracyjne

22 grudnia 2011

(Fot.: PD@N 409-12) Funkcjonariusze, prowadzący na co dzień dochodzenia w otwockiej komendzie, nie przez przypadek znaleźli się na posesji należącej do 57-letniego Bogdana K. Policjanci prowadzili sprawę sfałszowanej polisy ubezpieczeniowej, z której wynikało, że po...

Sąd o opłacie za kartę pojazdu
Legislacja

Sąd o opłacie za kartę pojazdu

7 grudnia 2011

Starosta nie miał prawa w ogóle pobierać opłat za kartę pojazdu. Dlatego ma zwrócić pieniądze. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Zamościu. Sąd w Zamościu stwierdził, że pobieranie opłaty za kartę było od początku sprzeczne z prawem unijnym. Dotyczy ona pobierania opłaty w ogóle, a...

Zwrot opłaty za kartę pojazdu, jednak bez odsetek
Legislacja

Zwrot opłaty za kartę pojazdu, jednak bez odsetek

12 sierpnia 2011

Osoba rejestrująca pojazd może się domagać zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, która była pobierana niezgodnie z prawem, jednak bez odsetek, orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Czyli nawet jeśli opłata za wydanie karty pojazdu została pobrana przez organ administracji...