karta przeprowadzonych zajęć
Przedwczesna decyzja o dopuszczeniu kursanta do egzaminu
Rozmowy

Przedwczesna decyzja o dopuszczeniu kursanta do egzaminu

10 maja 2017

Co zrobić, aby poprawić jakość szkolenia? Myślę, że jest jedna rzecz nad którą naprawdę warto pochylić nasze głowy. Tą rzeczą jest czynność podpisywania kursantowi karty przeprowadzonych zajęć…

POSTULATY. Filip Grega: czy szkolenie ma być regulowane czy zupełnie uwolnione?
Przegląd prasy

POSTULATY. Filip Grega: czy szkolenie ma być regulowane czy zupełnie uwolnione?

18 października 2016

Regulacja czy deregulacja? Oto jest pytanie! Kilka dni temu na jednym z popularnych profili dla instruktorów portalu społecznościowego pojawiły się gorzkie a wręcz obraźliwe słowa pod adresem osób, które biorą udział w procesie legislacyjnym – w szczególności przedstawicieli resortu. 

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szkolenia
Legislacja 1

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szkolenia

5 maja 2016

(538-3) Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców wraz z załącznikami nie znalazł pozytywnych ocen. Właściwie...

Odszkodowanie, gdy nie ma wpisu do księgi osób szkolonych
Legislacja 7

Odszkodowanie, gdy nie ma wpisu do księgi osób szkolonych

23 marca 2016

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami kierującym jest osoba, która ma prawo jazdy, zdaje egzamin lub odbywa szkolenie. By uznać, że odbywa szkolenie, musi być wpisana do księgi ewidencji osób szkolonych oraz mieć kartę przeprowadzonych zajęć. A gdy wpisów nie ma?...

Karta przeprowadzonych zajęć pomysłem na likwidację tzw. szarej strefy
Legislacja 4

Karta przeprowadzonych zajęć pomysłem na likwidację tzw. szarej strefy

22 marca 2016

“Dziennik Gazety Prawnej” proponuje rozwiązanie, które może być rozwiązaniem na likwidację tzw. szarej strefy. Nim ma być nadanie karcie zajęć charakteru druku ścisłego zarachowania i wydawanie jej przez wydziały komunikacji starostw powiatowych już z chwila utworzenia...

Niewłaściwie prowadzona karta szkoleń i zakaz prowadzenia osk
Legislacja 1

Niewłaściwie prowadzona karta szkoleń i zakaz prowadzenia osk

14 lutego 2012

Tryb przeprowadzania szkolenia na przyszłych kierowców jest ściśle sformalizowany. Wydanie karty przeprowadzanych zajęć następuje przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych albo praktycznych. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych jest potwierdzane w karcie...