kierowcy naruszający przepisy ruchu drogowego patrz: piraci drogowi
Jest projekt: nowy program szkolenia (– 6 pkt), zmieniony wykaz naruszeń itd.
Legislacja

Jest projekt: nowy program szkolenia (– 6 pkt), zmieniony wykaz naruszeń itd.

18 sierpnia 2023

RCL opublikowało wpisany do wykazu prac legislacyjnych projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zaprojektowane zmiany obejmują m.in. skrócenie okresu - do jednego roku oraz usuwania z ewidencji tzw. punktów karnych; przywrócenie możliwości szkoleń skutkujących zredukowaniem ich liczby 6. Trwają uzgodnienia międzyresortowe. WORD-y deklarują gotowość.

Reedukacja kierowców – kadry, metodyka, efektywność
Przegląd prasy

Reedukacja kierowców – kadry, metodyka, efektywność

15 kwietnia 2008

15 kwietnia 2008 roku w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja sumująca cykl szkoleniowy “Inwestycja w bezpieczeństwo. Reedukacja kierowców – kadry, metodyka, efektywność”. Cykl szkoleniowy był wspólnym przedsięwzięciem Sekretariatu...

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Ogłoszenia

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

6 kwietnia 2008

Cel i uczestnicy szkolenia 1. Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu....