koalicja na rzecz weryfikacji oznakowania dróg
Koalicja na rzecz weryfikacji oznakowania dróg
News tygodnia 2

Koalicja na rzecz weryfikacji oznakowania dróg

7 października 2007

Podstawowym celem koalicji jest weryfikacja oznakowania dróg w Polsce, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koalicja to inicjatywa, która została przewidziana dla różnych środowisk i która z czasem może stać się ruchem społecznym. ...