kodeks postępowania karnego
ePD –tekst jednolity i ujednolicony - pobierz
Ogłoszenia

ePD –tekst jednolity i ujednolicony - pobierz

29 stycznia 2024

Zbiór aktów prawnych z szeroko pojętego prawa o ruchu drogowym - ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE został zaktualizowany według stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2024 r. Udostępniono m.in. tekst ujednolicony rozporządzenia o egzaminowaniu (po zmianach obowiązujących od 18 stycznia br.), ale także teksty jednolite kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego itd. W ePD znalazło się także Zarządzanie nr 1 z dnia 19 stycznia br. w spawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Czym jest ruch lądowy i gdzie obowiązuje?
Legislacja

Czym jest ruch lądowy i gdzie obowiązuje?

7 czerwca 2023

Kolejna dyskusja nad kolejnych wyrokiem sądu. Sąd Rejonowy w Rybniku w swoim wyroku (sygn. akt: III K 2429/21). Obowiązujące kodeksy mówią, iż niedopuszczalna jest jazda po alkoholu. Jazda w ruchu lądowym. I właśnie sąd rozstrzygał w tej ważnej kwestii. Jak to czytamy w tytułach prasowych „sąd rozwiał wątpliwości” - uniewinnił oskarżonego.

Nowela kodeksu postępowania karnego i innych ustaw - wchodzi w życie
Legislacja

Nowela kodeksu postępowania karnego i innych ustaw - wchodzi w życie

1 lipca 2015

Nowela przekształciła jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu lub narkotyków z przestępstwa w wykroczenie, za które będzie groziła kara aresztu lub grzywna. (519-89 fot. Jola Michasiewicz) Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw to...

Nowy wzór pouczenia zatrzymanego w sprawie o wykroczenie
Legislacja

Nowy wzór pouczenia zatrzymanego w sprawie o wykroczenie

4 lipca 2014

(497-31) 27 września 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana 25 października 2013 roku. W związku z nadchodzącym terminem wejścia w życie niektórych...

Czy rzeczywiście mandatowa luka w prawie?
Legislacja

Czy rzeczywiście mandatowa luka w prawie?

31 stycznia 2012

Jak informuje TVP INFO - strażnicy miejscy zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, żeby skierować do sądu wniosek o ukaranie sprawcy niedozwolonego czynu, muszą obecnie podać jego dokładne dane w tym m.in. numer PESEL, NIP, a nawet wykształcenie. Jak się okazuje, wystarczy...

Senacka inicjatywa w sprawie nietrzeźwych kierowców
Legislacja

Senacka inicjatywa w sprawie nietrzeźwych kierowców

10 czerwca 2010

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów jednego rodzaju dla nietrzeźwego sprawcy, który po popełnieniu przestępstwa zbiegł z miejsca zdarzenia - przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Projekt jest inicjatywą senacką. Senatorowie przyjęli projekt. Celem...