kodeks pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej
Legislacja

Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej

15 lipca 2020

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Propozycję zarejestrowano pod pozycją 64 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

IGKM wnioskuje o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej
Przegląd prasy

IGKM wnioskuje o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej

14 lipca 2020

W miniony piątek Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (IGKM) zorganizowała briefing prasowy poświęcony obecnym przepisom prawnym, które uniemożliwiają badania kierowców transportu publicznego pod kątem substancji psychoaktywnych.

Będzie więcej pijanych kierowców i więcej ofiar?
Rozmowy

Będzie więcej pijanych kierowców i więcej ofiar?

16 sierpnia 2019

Czy będzie więcej pijanych kierowców na drogach i więcej ofiar? - pytał po publikacji nowelizacji kodeksu pracy - Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców TLP. Nawiązując do stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowychw sprawie wykonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości kierowców, motorniczych i innych osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwem w transporcie. 

W Kodeksie pracy o równych szansach kobiet i mężczyzn
Legislacja

W Kodeksie pracy o równych szansach kobiet i mężczyzn

3 sierpnia 2016

W życie wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy, której celem jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Nowelizacja ma także...

Umowy okresowe inaczej - zaczynają obowiązywać
Legislacja

Umowy okresowe inaczej - zaczynają obowiązywać

22 marca 2016

Od 22 lutego 2016 r. umowy zawierane na czas określony nie będą mogły trwać dłużej niż 33 miesiące, a łączna liczba umów zawieranych na czas określony nie będzie mogła przekroczyć trzech. W związku z dotychczasowym brakiem regulacji dotyczącej maksymalnego czasu trwania umów...

Ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów na czas określony. Zmiany w prawie pracy w 2016 roku.
Legislacja

Ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów na czas określony. Zmiany w prawie pracy w 2016 roku.

6 marca 2016

Paulina Żabińska, adwokat, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy (534-58 fot. jola michasiewicz) W dniu 22 lutego 2016 roku weszło w życie kilka dość istotnych zmian w prawie pracy, wprowadzonych...

Stawka minimalna: 12 zł za godzinę
Legislacja

Stawka minimalna: 12 zł za godzinę

1 lutego 2016

Rząd przygotował projekt ustawy o płacy minimalnej dla osób wykonujących umowy zlecenia (skierowany do konsultacji społecznych) wprowadzającej stawkę minimalną - 12 zł (brutto) za godzinę pracy świadczonej przez pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie i umowach o świadczenie...

Zmiany w służbie cywilnej
Legislacja

Zmiany w służbie cywilnej

26 stycznia 2016

W dniu 23 stycznia 2016 r. w życie weszła ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (2016.34). Nowe przepisy zmieniają zasady obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Nowela obejmuje osoby zatrudniane na stanowiskach...

Klauzula wyposażenia pracownika w samochód
Ekspert wyjaśnia

Klauzula wyposażenia pracownika w samochód

3 lutego 2008

Pytanie: Zamierzamy wyposażyć pracowników w samochody i telefony komórkowe. Czy te kwestie można uregulować w umowie o pracę? Odpowiedź: Umowa o pracę oprócz składników, które mocą ustawy zostały uznane za istotne, może zawierać inne postanowienia, które z woli stron zostały...

Projektowane zmiany w kodeksie pracy
Legislacja

Projektowane zmiany w kodeksie pracy

15 stycznia 2008

Podczas swojego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada...

Jak płacić kierowcom za nadgodziny
Ekspert wyjaśnia

Jak płacić kierowcom za nadgodziny

6 stycznia 2008

Pytanie: Kierowca pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc. Z harmonogramu czasu pracy wynika, że w jednym tygodniu pracuje: W poniedziałek 10 godzin, We wtorek 10 godzin, W środę 10 godzin, W czwartek 10 godzin. We wtorek kierowca pracował 12 godzin....