kodeks pracy
Prewencyjne sprawdzenie trzeźwości pracownika
Legislacja

Prewencyjne sprawdzenie trzeźwości pracownika

5 stycznia 2021

Jak się dowiadujemy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom przeprowadzanie kontroli prewencyjnej pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie i określą zasady ich przeprowadzania.

Marek Górny. Pojazdy specjalne i… betoniarka
Ekspert wyjaśnia

Marek Górny. Pojazdy specjalne i… betoniarka

19 października 2020

Częstym błędem w potocznym rozumieniu pojęć prawa drogowego jest mylenie lub przypisywanie typom pojazdów określonej nazwy pochodzącej nie ze źródeł prawnych, lecz potocznego języka. Czasami pojęcia te przenikają również do praktyki codziennej ruchu drogowego np. „TIR” – to nie rodzaj pojazdu, lecz skrót konwencji celnej w transporcie międzynarodowym.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej
Legislacja

Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej

15 lipca 2020

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Propozycję zarejestrowano pod pozycją 64 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

IGKM wnioskuje o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej
Przegląd prasy

IGKM wnioskuje o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej

14 lipca 2020

W miniony piątek Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (IGKM) zorganizowała briefing prasowy poświęcony obecnym przepisom prawnym, które uniemożliwiają badania kierowców transportu publicznego pod kątem substancji psychoaktywnych.

Będzie więcej pijanych kierowców i więcej ofiar?
Rozmowy

Będzie więcej pijanych kierowców i więcej ofiar?

16 sierpnia 2019

Czy będzie więcej pijanych kierowców na drogach i więcej ofiar? - pytał po publikacji nowelizacji kodeksu pracy - Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców TLP. Nawiązując do stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowychw sprawie wykonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości kierowców, motorniczych i innych osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwem w transporcie. 

W Kodeksie pracy o równych szansach kobiet i mężczyzn
Legislacja

W Kodeksie pracy o równych szansach kobiet i mężczyzn

3 sierpnia 2016

W życie wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy, której celem jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Nowelizacja ma także...

Umowy okresowe inaczej - zaczynają obowiązywać
Legislacja

Umowy okresowe inaczej - zaczynają obowiązywać

22 marca 2016

Od 22 lutego 2016 r. umowy zawierane na czas określony nie będą mogły trwać dłużej niż 33 miesiące, a łączna liczba umów zawieranych na czas określony nie będzie mogła przekroczyć trzech. W związku z dotychczasowym brakiem regulacji dotyczącej maksymalnego czasu trwania umów...

Ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów na czas określony. Zmiany w prawie pracy w 2016 roku.
Legislacja

Ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów na czas określony. Zmiany w prawie pracy w 2016 roku.

6 marca 2016

Paulina Żabińska, adwokat, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy (534-58 fot. jola michasiewicz) W dniu 22 lutego 2016 roku weszło w życie kilka dość istotnych zmian w prawie pracy, wprowadzonych...

Stawka minimalna: 12 zł za godzinę
Legislacja

Stawka minimalna: 12 zł za godzinę

1 lutego 2016

Rząd przygotował projekt ustawy o płacy minimalnej dla osób wykonujących umowy zlecenia (skierowany do konsultacji społecznych) wprowadzającej stawkę minimalną - 12 zł (brutto) za godzinę pracy świadczonej przez pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie i umowach o świadczenie...

Zmiany w służbie cywilnej
Legislacja

Zmiany w służbie cywilnej

26 stycznia 2016

W dniu 23 stycznia 2016 r. w życie weszła ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (2016.34). Nowe przepisy zmieniają zasady obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Nowela obejmuje osoby zatrudniane na stanowiskach...

Klauzula wyposażenia pracownika w samochód
Ekspert wyjaśnia

Klauzula wyposażenia pracownika w samochód

3 lutego 2008

Pytanie: Zamierzamy wyposażyć pracowników w samochody i telefony komórkowe. Czy te kwestie można uregulować w umowie o pracę? Odpowiedź: Umowa o pracę oprócz składników, które mocą ustawy zostały uznane za istotne, może zawierać inne postanowienia, które z woli stron zostały...

Projektowane zmiany w kodeksie pracy
Legislacja

Projektowane zmiany w kodeksie pracy

15 stycznia 2008

Podczas swojego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada...

Jak płacić kierowcom za nadgodziny
Ekspert wyjaśnia

Jak płacić kierowcom za nadgodziny

6 stycznia 2008

Pytanie: Kierowca pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc. Z harmonogramu czasu pracy wynika, że w jednym tygodniu pracuje: W poniedziałek 10 godzin, We wtorek 10 godzin, W środę 10 godzin, W czwartek 10 godzin. We wtorek kierowca pracował 12 godzin....