kontrole skarbowe (pojazdy służbowe)
Urzędy kontroli skarbowej w szkołach nauki jazdy
Przegląd prasy 2

Urzędy kontroli skarbowej w szkołach nauki jazdy

20 października 2011

W ostatnim czasie urzędy kontroli skarbowej w całej Polsce sprawdzały rzetelność prowadzonych ksiąg podatkowych przez właścicieli szkół jazdy. Zbierano informacje i dokonywano analiz pod kątem liczby przeprowadzonych kursów nauki jazdy w stosunku do deklarowanych przychodów. Wykryto...

Zmiany oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej
Legislacja

Zmiany oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej

19 stycznia 2006

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej. Akt obowiązuje z dniem publikacji tj. od 19 stycznia 2006 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i...