kurs dokształcający z zakresu brd
Zapowiedź podniesienia opłat za kursy reedukacyjne i inne
Legislacja

Zapowiedź podniesienia opłat za kursy reedukacyjne i inne

13 czerwca 2022

Resort infrastruktury zapowiedział podniesienie opłat za kursy reedukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. To niezwykle ważna informacja w kontekście wielomiesięcznych starań, a przede wszystkim dla poprawy brd. Zadeklarowano niezwłoczne podjęcie stosownych działań legislacyjnych. Dodajmy - potrzebna tu zmiana na poziomie ustawowym.

U progu samodzielnej jazdy
Legislacja

U progu samodzielnej jazdy

30 maja 2018

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy „Toruńska Akademia Jazdy Bogusław Bach” przesłała do Ministerstwa Infrastruktury precyzyjne stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia z dnia 30.04.2018 „w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym”. 

Sprostowanie
Legislacja

Sprostowanie

29 maja 2018

W opublikowanym w dniu wczorajszym tekście pt.: „Kursy brd w ocenie instruktorów techniki jazdy” prezentującym stanowisko Polskiego Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy do projektu zmienianego rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, pomieściliśmy błędną informację. 

Kursy brd w ocenie instruktorów techniki jazdy
Legislacja

Kursy brd w ocenie instruktorów techniki jazdy

28 maja 2018

Pisaliśmy o „wadliwości usuwanego aktu” (poprzenika ogłoszonego projektu), przywołaliśmy fragmenty uzasadnienia oraz zwróciliśmy uwagę na całkiem nowy zapis w brzmieniu: „Zajęcia mogą mieć również charakter warsztatowy w celu zmobilizowania ich uczestników do podjęcia trudu pogłębionej i rzetelnej samooceny”. Dziś stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy (PSITJ).

Kurs dokształcający brd: też (sic!) …charakter warsztatowy zajęć
Legislacja

Kurs dokształcający brd: też (sic!) …charakter warsztatowy zajęć

22 maja 2018

Przeanalizowaliśmy projekt rozporządzenia w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym i… 

W życie weszło rozporządzenie w sprawie kursu dokształcającego brd
Legislacja

W życie weszło rozporządzenie w sprawie kursu dokształcającego brd

4 stycznia 2016

W życie weszło rozporządzenie w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 809). Mimo, iż podstawa prawna – stosowne przepisy ustawy o kierujących pojazdami -...

Już można wiadomo jak przygotować kursy reedukacyjne w zakresie brd
Legislacja

Już można wiadomo jak przygotować kursy reedukacyjne w zakresie brd

8 sierpnia 2013

(Fot.: PD@N 470-13) W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akt wykonawczy powstały na podstawie art. 105 ust. 3...

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w rozporządzeniu i w Dzienniku Ustaw
Legislacja

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w rozporządzeniu i w Dzienniku Ustaw

15 lipca 2013

(Fot.: PD@N 469-64) W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w...

Jest też projekt w sprawie kursu dokształcającego brd
Legislacja

Jest też projekt w sprawie kursu dokształcającego brd

15 listopada 2012

Do konsultacji skierowano kolejny projekt aktu wykonawczego ustawy o kierujących pojazdami. Tym razem to projekt rozporządzenie ministra transportu w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Akt...