Ministerstwo Infrastruktury
Infrastruktura transportowa dla potrzeb obronnych
Legislacja

Infrastruktura transportowa dla potrzeb obronnych

22 maja 2024

Do Ministra Obrony Narodowej skierowana została interpelacja w sprawie dostosowania infrastruktury transportowej do potrzeb obronnych. Zgłaszający prosił o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące działań mających na celu dostosowanie infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej, wodnej, lotniczej) do potrzeb obronnych, w szczególności w obszarach przygranicznych?

Zmiana wzoru licencji dla taksówkarzy
Legislacja

Zmiana wzoru licencji dla taksówkarzy

22 maja 2024

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury sporządzono informację o pracach nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Będzie nowy wiceminister ds. transportu
Przegląd prasy

Będzie nowy wiceminister ds. transportu

22 maja 2024

W Ministerstwie Infrastruktury w najbliższym czasie powinno dojść do powołania nowego wiceministra. Powodem zmian jest wczorajszy wybór Pawła Gancarza - dotychczasowego (powołanego 20 grudnia 2023 r. - na stanowisko marszałka województwa dolnośląskiego. Przypomnijmy wiceminister odpowiadał za transport drogowy, drogi publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Hybrydy i elektryki a kilometrówka
Legislacja

Hybrydy i elektryki a kilometrówka

20 maja 2024

Ministerstwo Infrastruktury proponuje włączyć samochody elektryczne i hybrydowe do tzw. kilometrówki. Regulację uwzględniono w opublikowanych założeniach projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Resort infrastruktury wciąż analizuje
Legislacja

Resort infrastruktury wciąż analizuje

20 maja 2024

Kiedy resort infrastruktury podejmie inicjatywę legislacyjną dla zmiany rozporządzenia z 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów? Na to pytanie wiceminister Paweł Gancarz niezmiennie odpowiada „są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat.

Resort w sprawie hulajnóg z siodełkiem
Rozmowy

Resort w sprawie hulajnóg z siodełkiem

13 maja 2024

Czy resort infrastruktury zmieni lukę, która znajduje się - zdaniem posłanki na Sejm RP Pauliny Matysiak - w ustawie - Prawo o ruchu drogowym? Resort odpowiada: - nie planujemy nowelizacji przepisów w celu objęcia definicją hulajnogi elektrycznej pojazdów z siedzeniem.

Nowelizacja od 1 czerwca, a … aktów wykonawczych nie ma
Legislacja

Nowelizacja od 1 czerwca, a … aktów wykonawczych nie ma

9 maja 2024

Organizatorzy motosportów niecierpliwią się. Czekają na przepisy wykonawcze, które mają obowiązywać od 1 czerwca br., ale nie ma ich. Regulacje mają dotyczyć samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych, które zostaną tymczasowo dopuszczone do ruchu. Przewidziane oznakowane to żółte tablice rejestracyjne z wytłoczonymi czerwonymi znakami tak przewidują kolejne projekty rozporządzenia o rejestracji (i tą drogą dementujemy doniesienia, iż tu mają się pojawić tablice barwy pomarańczowej), ale to nie jedyna oczekiwana regulacja, a sezon trwa, do czerwca już tylko kilkanaście dni.

Zmiany w sprawie kart tachografu
Legislacja

Zmiany w sprawie kart tachografu

25 kwietnia 2024

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych. Przewidywany termin wydania regulacji - III kwartał br.

- Ważnym elementem walki o poprawę brd są zmiany prawne - podkreśla Dariusz Klimczak
Przegląd prasy

- Ważnym elementem walki o poprawę brd są zmiany prawne - podkreśla Dariusz Klimczak

24 kwietnia 2024

W Ministerstwie Infrastruktury w dniu wczorajszym - 22 kwietnia 2024 r. - odbyło się posiedzenie plenarne KRBRD. Głównym przedmiotem obrad była analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. oraz przedstawienie realizowanych i zaplanowanych działań członków. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i przewodniczący KRBRD podkreślił znaczenie działań edukacyjnych oraz inicjowania prac nad tworzeniem i stanowieniem prawa. 

Stefan Rzońca. Pieszy wchodzący, czyli kto?
Rozmowy

Stefan Rzońca. Pieszy wchodzący, czyli kto?

22 kwietnia 2024

Czy w resorcie infrastruktury trwają prace nad zmianami w ustawie – Prawo o ruchu drogowym – tego nie wiemy, ale niewątpliwie powinny. Dziś Stefan Rzońca, niewątpliwy ekspert, wieloletni instruktor nauki jazdy, wychowawca młodzieży zwraca uwagę, iż nadal brakuje jednoznacznej interpretacji określenia „pieszy wchodzący”. Ciekawi jesteśmy innych propozycji – piszcie do nas: tygodnik@prawodrogowe.pl

Zmiany ustawy o delegowaniu kierowców
Legislacja

Zmiany ustawy o delegowaniu kierowców

16 kwietnia 2024

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało, sporządzoną 11 kwietnia br., informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów nr UD19). Wnioskodawcą jest tu minister infrastruktury. Propozycję skierowano do konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt skierowano do 46 podmiotów.

Resort infrastruktury zaprasza młodzież
Przegląd prasy

Resort infrastruktury zaprasza młodzież

16 kwietnia 2024

Ministerstwo Infrastruktury głośno potwierdza: BY BYŁO BEZPIECZNIEJ NA DROGACH STAWIAMY NA EDUKACJĘ! W resorcie rozpoczęto cykl lekcji dla młodzieży o zasadach bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym – zarówno w charakterze pieszego, rowerzysty, jak i kierującego hulajnogą elektryczną.

Potrzeba uregulowania sytuacji prawnej hulajnóg z siodełkiem
Legislacja

Potrzeba uregulowania sytuacji prawnej hulajnóg z siodełkiem

11 kwietnia 2024

Posłanka Paulina Matysiak zgłosiła do ministra infrastruktury interpelację w sprawie uregulowania sytuacji prawnej hulajnóg elektrycznych z siodełkiem. Tuż po wprowadzeniu definicji hulajnogi elektrycznej do kodeksu drogowego informowaliśmy o wątpliwościach, iż jednak definicja hulajnogi z siodełkiem powinna być doprecyzowana. Wówczas resort nie przewidywał takiej możliwości. W 2021 r. formułowane były interpelacje, też projekt zmian w ustawie. Prac nad zmianami nie podjęto.

Pojazdy do szkolenia oraz egzaminowania w kat. C+E. po 31.12.2025
Legislacja

Pojazdy do szkolenia oraz egzaminowania w kat. C+E. po 31.12.2025

29 marca 2024

W Wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury z 21 marca 2022 r., pod pozycją 22 ujawniono tekst projektu rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W nim tak oczekiwany zmieniony termin możliwości użytkowania zespołów pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E. Resort przedłuży ten czas do dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiana w rozporządzeniu dot. doskonalenia techniki jazdy
Legislacja

Zmiana w rozporządzeniu dot. doskonalenia techniki jazdy

19 marca 2024

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod poz. 33 z datą 15 marca br. ujawniono Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy. Podstawą prawną aktu jest oczywiście ustawa o kierujących pojazdami - art. 120 ust. 1. Rozpoczęto uzgodnienia. Mamy kolejną zmienioną legitymację instruktorską. Tymczasem czytelnicy pytają o brak rozporządzenia w sprawie nowego systemu szkolenia.

Paweł Woźniak p.o. GDDKiA
Przegląd prasy

Paweł Woźniak p.o. GDDKiA

12 marca 2024

Prezes Rady Ministrów, z dniem 8 marca 2024 r., na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, powierzył Pawłowi Woźniakowi pełnienie obowiązków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ
Ogłoszenia

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ

8 marca 2024

- Wielkim problemem jest to w jaki sposób kształcimy oraz egzaminujemy kierowców. Musimy odejść od sztampy, kalki pewnego rodzaju zachowań, a przejść do praktyki - mówił ostatnio minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Poczuliśmy się wywołani do tablicy I właśnie kwestiom wokół systemu szkolenia poświęcimy najbliższe spotkanie - 14 marca br. - w ramach DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Zatytułowaliśmy je „SZKOLENIE "POD EGZAMIN"CZY?”.

Analizujemy – informuje wiceminister Paweł Gancarz
Legislacja

Analizujemy – informuje wiceminister Paweł Gancarz

5 marca 2024

Problem braku - od prawie 20 lat - aktualizacji opłat za badanie techniczne pojazdów wciąż nie jest rozwiązany. Posłowie Marcin Gwóźdź oraz Szymon Pogoda skierowali do ministra infrastruktury interpelację w tej kwestii. Wiceminister Paweł Gancarz odpowiada: „Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów”.

Nowe świadectwo instruktora techniki jazdy
Legislacja

Nowe świadectwo instruktora techniki jazdy

29 lutego 2024

Ministerstwo Infrastruktury do Wykazu Prac Legislacyjnych dokonało wpisu informującego o pracach nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zmianie ma ulec wzór świadectwa instruktora techniki jazdy.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
Legislacja

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

29 lutego 2024

W III kwartale 2024 r. ma być wydane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Podstawowa zmiana to nowy wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.