Ministerstwo Transportu i Budownictwa
I jeszcze jedna interpelacja w sprawie obowiązku opon zimowych
Legislacja

I jeszcze jedna interpelacja w sprawie obowiązku opon zimowych

6 marca 2020

Posłanka Barbara Bartuś zadała pytanie w sprawie wprowadzenia w Polsce na obszarze gmin górskich obowiązku jazdy w sezonie jesienno-ziowym na oponach zimowych. Interpelację w tej sprawie złożyla w styczniu bieżącego roku, przypomnę, że taką samą interpelację sformułowała w styczniu roku ubiegłego.

Co dalej z CEPiK-iem?
Legislacja

Co dalej z CEPiK-iem?

20 listopada 2015

(529-25) Zbliża się 4 stycznia 2016 r., do tego czasu miał pracować nowy system CEPiK 2.0. Czy tak się stanie? Media komentują: “najprawdopodobniej” nie, “jest on zbyt niedopracowany, aby móc wdrożyć go 4 stycznia”, “system nie jest jeszcze...

Nowy statut Ministerstwa Transportu i Budownictwa
Legislacja

Nowy statut Ministerstwa Transportu i Budownictwa

24 lutego 2006

Prezes Rady Ministrów zmienił statut Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Obecnie są w nim następujące departamenty: Kolei i Transportu Kolejowego; Dróg i Transportu Drogowego; Transportu Lotniczego; Transportu Morskiego i Śródlądowego; Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej;...

Nowy system egzaminów na prawo jazdy od 10 stycznia 2006 roku
News tygodnia 1

Nowy system egzaminów na prawo jazdy od 10 stycznia 2006 roku

20 grudnia 2005

Ministerstwo Transportu i Budownictwa poinformowało: Nowy system egzaminów na prawo jazdy od 10 stycznia 2006 roku Biuro Informacji i Promocji informuje, że na podstawie wyniku monitoringu przeprowadzonego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Minister Transportu i Budownictwa Jerzy...

Samochody zarejestrowane na terytorium polityki Białorusi
Legislacja

Samochody zarejestrowane na terytorium polityki Białorusi

14 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium polityki Białorusi. Wejdzie w...

Obwieszczenia dotyczące autostrad płatnych
Legislacja

Obwieszczenia dotyczące autostrad płatnych

14 grudnia 2005

Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2006. Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2006....

Projekt zmian w "ustawie kompetencyjnej"
News tygodnia

Projekt zmian w "ustawie kompetencyjnej"

9 grudnia 2005

Ministerstwo Transportu i Budownictwa opublikowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Ustawą z dnia 21 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i...

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój statut
Legislacja

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój statut

28 listopada 2005

Opublikowano zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 118 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i...

Transportowy bilans otwarcia
Legislacja

Transportowy bilans otwarcia

24 listopada 2005

Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją ministra transportu i budownictwa o stanie transportu i gospodarki morskiej, barierach ich rozwoju, instrumentach finansowego wspomagania, stanie realizacji ustaw i aktów wykonawczych, a także wykorzystania funduszy europejskich – bilans...

Plan działania Ministerstwa Budownictwa i Transportu
Przegląd prasy

Plan działania Ministerstwa Budownictwa i Transportu

23 listopada 2005

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury minister Jerzy Polaczek przedstawił ogólny plan działania swojego ministerstwa. “W dziedzinie drogownictwa jako priorytety działania resortu transportu i budownictwa minister Jerzy Polaczek wymienił poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego...

Będą zmiany w zasadach sytuowania znaków drogowych
Legislacja

Będą zmiany w zasadach sytuowania znaków drogowych

21 listopada 2005

Ministerstwo Budownictwa i Transportu publikuje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach....

Nowi wiceministrowie w ministerstwie Transportu i Drogownictwa
Przegląd prasy

Nowi wiceministrowie w ministerstwie Transportu i Drogownictwa

7 listopada 2005

Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz z dniem 7 listopada br. powołał pana Eugeniusza Wróbla na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, pana Piotra Stommę na stanowisko podsekretarza stanu oraz pana Mirosława Chaberka na stanowisko podsekretarza stanu w...

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa
Legislacja

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa

2 listopada 2005

Opublikowano i z tym dniem wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury. W par. 1 czytamy: “§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr...

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania
Legislacja

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania

2 listopada 2005

Opublikowano wydane przez prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 31 października 2005...

Obradowało nowe kierownictwo Ministerstwa Transportu i Budownictwa
Przegląd prasy

Obradowało nowe kierownictwo Ministerstwa Transportu i Budownictwa

2 listopada 2005

Odbyło się pierwsze posiedzenie kierownictwa Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Minister Jerzy Polaczek zapoznał się z przebiegiem bieżących prac resortu oraz wskazał najważniejsze zadania, które są planowane do podjęcia w najbliższym czasie. Minister Jerzy Polaczek chce, aby jego...