nazwy ulic
Zgoda na nadanie nazwy ulicy lub placu wewnętrznego
Legislacja

Zgoda na nadanie nazwy ulicy lub placu wewnętrznego

17 czerwca 2005

Na posiedzeniu Sejmu RP w trzecim czytaniu przedstawiono sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. W ustawie o drogach publicznych przewidziano zmianę poprzez dodanie...