obiekty drogowe
Nowele rozporządzeń ws. przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg
Legislacja

Nowele rozporządzeń ws. przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg

27 czerwca 2014

Opublikowany został pakiet rozporządzeń dotyczące przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, drogi publiczne oraz drogowe obiekty inżynierskie. A tu: - zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów...

Drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - zmiany
Legislacja

Drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - zmiany

16 czerwca 2014

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zakres zmian ogranicza się jedynie do...