oznakowanie robót drogowych patrz: roboty drogowe
Lepsze oznakowanie robót drogowych
Legislacja

Lepsze oznakowanie robót drogowych

12 marca 2009

Budujemy coraz więcej, a tym samym w coraz większej liczbie miejsc kierowcy napotykają roboty drogowe i dlatego też musimy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i organizację ruchu podczas prac – powiedział Podsekretarz Stanu w MI Zbigniew Rapciak w Warszawie. - Musimy...