pijani rowerzyści
Polak na dwóch kółkach vs. alkohol
Statystyka

Polak na dwóch kółkach vs. alkohol

26 stycznia 2023

Aż 30% jeżdżących na jednośladach nie wie, że obowiązują ich jakiekolwiek limity w ilości spożytego alkoholu, a ok. 60% nie zdaje sobie sprawy z kar jakie obowiązują za jazdę po pijanemu. Pokazują to badania „Percepcja społeczna korzystania z jednośladów po spożyciu alkoholu”. Raport powstał na zlecenie Grupy Żywiec, która od lat jest zaangażowana w działania edukacyjne na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Taryfikator dla rowerzystów
Ogłoszenia

Taryfikator dla rowerzystów

6 lipca 2022

Niebagatelną kwotę 5 tys. zł może wynieść mandat, który otrzyma rowerzysta, który zapomniał o obowiązujących przepisach i wsiadł na rower będąc pod wpływem alkoholu. W 2021 r. zarejestrowano ok. 1,2 tys. wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Co piąty kontrolowany jechał w stanie nietrzeźwości.

Przepadek pojazdu – procedowanie
Legislacja

Przepadek pojazdu – procedowanie

8 kwietnia 2022

W Sejmie RP procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W projekcie umieszczono przepis dotyczący przestępstw drogowych popełnianych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i w konsekwencji konfiskaty pojazdu.

Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy
News tygodnia

Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy

16 lutego 2018

Jest wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt: II KK 30/18) w sprawie kasacji skierowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Za kierowanie rowerem „pod wpływem” nie można zakazać prowadzenia aut - A. Bodnar
Legislacja

Za kierowanie rowerem „pod wpływem” nie można zakazać prowadzenia aut - A. Bodnar

9 lutego 2018

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar złożył do Sądu Najwyższego kasację w sprawie obywatela, ukaranego za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, którego sąd ukarał karą dodatkową, a mianowicie zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Sąd Najwyższy bez decyzji w sprawie obniżenia kary dla pijanych rowerzystów
Legislacja

Sąd Najwyższy bez decyzji w sprawie obniżenia kary dla pijanych rowerzystów

30 kwietnia 2014

Izba Karna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów rozpatrzyła (sygn. I KZP 6/14) czy wobec braku uwzględnienia w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1247) reguł...

Jak uczą „pijanych rowerzystów”
Przegląd prasy

Jak uczą „pijanych rowerzystów”

5 kwietnia 2014

(Fot.: 489-27) W “Dzienniku Łódzkim”, który porusza wiele problemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, tym razem informacja o osadzonych w więzieniach “pijanych rowerzystach”. W związku ze zmianą przepisów [od listopada 2013 r. prowadzenie...

„Pijani” cykliści opuszczają cele
Legislacja

„Pijani” cykliści opuszczają cele

14 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-32) W efekcie tzw. “małej amnestii” (a tak potocznie określa się zmianę w przepisach dotyczącą karania pijanych rowerzystów) z pomorskich więzień wyszło już 91 osób - informuje “Dziennik Bałtycki”. Dziennik stawia pytanie - czy poprawka w...

Ministerstwo Sprawiedliwości - zmiana kar
Legislacja

Ministerstwo Sprawiedliwości - zmiana kar

8 listopada 2013

Od dziś niektóre przestępstwa stają się wykroczeniami - zamiana kar Dzisiaj ( tj. 9 listopada 2013 r.) weszło w życie część nowych przepisów zreformowanej procedury karnej obejmujących m.in.: 1. przeniesienie na poziom kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za prowadzenie w...

Jazda po pijanemu na rowerze już nie przestępstwem a wykroczeniem
Legislacja

Jazda po pijanemu na rowerze już nie przestępstwem a wykroczeniem

8 listopada 2013

Jak wynika z opracowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za lata 2008-11, zabici w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych rowerzystów stanowią ok. 2 - 3 proc. ogółu zabitych i są to rowerzyści. W latach 2006-11 był tylko jeden wypadek spowodowany...

Prokurator generalny Seret o pijanych rowerzystach
Legislacja

Prokurator generalny Seret o pijanych rowerzystach

8 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-10) Rozmowa z Andrzejem Seremetem, prokuratorem generalnym (fragment) Bogdan Wróblewski: Czy czasem gonienie za jakimś przestępstwem nie kosztuje nas więcej, niż jego społeczne skutki? - W inny sposób nazwał pan potrzebę wprowadzenia zasady...

W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu
Legislacja

W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu

22 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 462-72jm) Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadając (tekst poniżej) na interpelację nr 14263 posła Tomasza Szymańskiego, dotyczącą sprawy kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu potwierdził stanowisko resortu....

Złagodzenie sankcji dla nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych
Legislacja

Złagodzenie sankcji dla nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych

2 kwietnia 2013

Poseł Tomasz Szymański złożył interpelację (nr 14263) w sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. W imieniu ministra sprawiedliwości odpowiedział Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak się dowiadujemy w projekcie ustawy o zmienia ustawy...

W oczekiwaniu na konkretną i wnikliwą odpowiedź dot. pijanych rowerzystów
Legislacja

W oczekiwaniu na konkretną i wnikliwą odpowiedź dot. pijanych rowerzystów

12 marca 2013

Poseł Tomasz Szymański w interpelacji nr 14263 pyta ministra sprawiedliwości o kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. Prośba dotyczy problemu nadzwyczaj istotnego, znajdujemy jej wątpliwość co do zasadności łagodzenia kar, ale też sugeruje analizę stosowanej w wielu krajach Europy...

W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu?
Legislacja

W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu?

13 lutego 2013

Do kancelarii Sejmu RP odnotowano złożenie interpelacji oznaczonej numerem 14263 w sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. Zgłaszający poseł Tomasz Szymański, adresat - minister sprawiedliwości. Niestety treść nie jest...

Kara zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu pozostaje
Legislacja

Kara zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu pozostaje

11 lutego 2013

Jak pisaliśmy tydzień wcześniej poseł Józef Lassota zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację nr 11568 w sprawie stosowanie kary zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu. W imieniu szefa resortu odpowiedzi udzielił Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie...

Zakaz prowadzenia roweru
Legislacja

Zakaz prowadzenia roweru

29 stycznia 2013

Poseł Józef Lassota zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację nr 11568 w sprawie stosowania kary zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu. Odpowiedzi udzieli Michał Królikowski - podsekretarz stanu w resorcie. Taką właśnie sankcję przewidziano w projekcie nowelizacji kodeksu...

Pijany rowerzysta ostatecznie trafi do więzienia
Legislacja

Pijany rowerzysta ostatecznie trafi do więzienia

9 stycznia 2013

Według nowego projektu rządowego zmian ustawy dotyczących karania pijanych rowerzystów, jazda rowerem pod wpływem alkoholu nie będzie już przestępstwem karanym więzieniem, lecz wykroczeniem, za co grożą: grzywna, praca społeczna lub dozór elektroniczny. - Ci drobni pijaczkowie, z...

Pijany rowerzysta popełni wykroczenie czy przestępstwo?
Legislacja

Pijany rowerzysta popełni wykroczenie czy przestępstwo?

7 grudnia 2012

W trakcie 28. posiedzenia Sejmu RP (5-7.12.2012) odbyło się pięć pierwszych czytań projektów zmian w kodyfikacjach karnych. W najobszerniejszym przygotowanym przez rząd wprowadzone zostały przepisy, których zamiarem jest, żeby pijani rowerzyści nie odpowiadali jak za przestępstwo, lecz...

Prace społeczne dla pijanych rowerzystów
Legislacja

Prace społeczne dla pijanych rowerzystów

23 października 2012

(Fot.: PD@N 445-26) Portal informacyjny TOK FM.PL wraca do zapowiedzi ministra sprawiedliwości, który mówił o zmianach dotyczących karania pijanych rowerzystów. Widzi dla nich jedynie karę jedynie 30 dni aresztu, nie więzienia, dodatkowo prace społeczne i grzywny...