podatek od środków transportowych
Nowe stawki podatku od środków transportowych
Legislacja

Nowe stawki podatku od środków transportowych

13 października 2014

W Monitorze Polskim (2014.895) opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015...

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych
Legislacja

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

30 grudnia 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Rozporządzenie określa wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), stanowiący załącznik nr 1 do...

Wyższe stawki podatku od środków transportu
Legislacja

Wyższe stawki podatku od środków transportu

9 grudnia 2011

Właściciele ciężarówek, ciągników, przyczep czy autobusów zapłacą w przyszłym roku podatki wyższe o wskaźnik inflacji. Radni większości miast podwyższyli już stawki podatku od środków transportowych na 2012 r. Jak wynika z analizy uchwał, rady gmin w większości podwyższyły...

Nowe stawki podatku od środków transportowych
Legislacja

Nowe stawki podatku od środków transportowych

21 października 2011

Minister Finansów podpisał obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. oraz w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Górne granice kwotowe stawek podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym...

O podatku od środków transportowych
Legislacja

O podatku od środków transportowych

3 kwietnia 2009

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa - wynika z wyroku NSA z 26 marca 2009 r. WSA oddalił skargę podatnika na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego. Chodziło o podatek od środków transportowych. Podatnik (współwłaściciel naczep,...

Dane z dowodu rejestracyjnego podstawą do podatku
Legislacja

Dane z dowodu rejestracyjnego podstawą do podatku

4 lipca 2008

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu określona w dowodzie rejestracyjnym decyduje o wysokości podatku od środków transportowych orzekł Sąd Administracyjny - o czym donosi “Gazeta Prawna”. I relacjonuje: Zdarza się jednak, że wydział komunikacji zrobi błąd i wpisze do...

Zapłaciłeś podatek od środków transportowych?
Legislacja

Zapłaciłeś podatek od środków transportowych?

15 lutego 2008

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej: od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz...

Brytyjczyków podatek drogowy
Przegląd prasy

Brytyjczyków podatek drogowy

19 listopada 2007

Każdy samochód, który porusza się po brytyjskich drogach musi mieć na szybie naklejkę, która potwierdza opłacenie podatku drogowego. Podatek można opłacić w urzędzie pocztowym, przez telefon (tel. 0870 850 4444) lub przez Internet. Wysokość podatku drogowego zależy od emisji spalin:...

Podatki od środków transportowych składane elektronicznie
Legislacja

Podatki od środków transportowych składane elektronicznie

22 maja 2007

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z paragrafem 1:"Rozporządzenie określa: 1) format elektroniczny deklaracji na podatek od...

Podatki od środków transportu drogą elektroniczną
Legislacja

Podatki od środków transportu drogą elektroniczną

7 maja 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 200y r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML (XSD). Układ informacji i...