podróże służbowe
Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek TLP ws. podróży służbowych
Legislacja

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek TLP ws. podróży służbowych

24 listopada 2016

Prezes TLP Maciej Wroński w Trybunale Konstytucyjnym (551-7 fot. TLP) Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Związku Pracodawców TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA dotyczący podróży służbowej (zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej). Jak czytamy w...

Dieta za podróż służbową już wyższa
Legislacja

Dieta za podróż służbową już wyższa

1 marca 2013

Z dniem 1 marca zmieniają się stawki diet za podróże służbowe. Wysokość diety wzrasta do 30 zł za dobę podróży krajowej. Nowe prawo budzi jednak w kilku miejscach pewne wątpliwości. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej przewiduje, że pracownikowi z tytułu podróży...

Urzędnik na diecie
Legislacja

Urzędnik na diecie

5 czerwca 2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przygotowało projekt zmian przepisów w sprawie wysokości diet z tytułu podróży służbowych pracowników urzędów państwowych lub samorządowych. Przy wyjazdach krajowych dzienna dieta żywieniowa wypłacana pracownikowi wzrośnie o 7 zł. Jak...

Diety dla kierowców już zmienione
Legislacja

Diety dla kierowców już zmienione

3 kwietnia 2010

W życie wchodzą przepisy zobowiązujące rozliczanie delegacji kierowców, jeśli podróże odbywają na polecenia szefa poza miejscowość, w której znajduje się siedziba, oddział, przedstawicielstwo lub filia pracodawcy. I to według wewnętrznych firmowych reguł lub zgodnie z kodeksem...

Sejm o podróżach służbowych i dietach
Legislacja 1

Sejm o podróżach służbowych i dietach

15 lutego 2010

Sejm uchwalając ustawę o zmianie ustawy o transporcie jednocześnie znowelizował ustawę o czasie pracy kierowców. Dzięki temu znikają wątpliwości, czy kierowcom należy wypłacać diety za podróże służbowe. Przypomnijmy, że problemy z wypłacaniem diet za podróże służbowe dla...

O dietach dla kierowców
Legislacja

O dietach dla kierowców

28 maja 2009

Skoro przewoźnikom nie przysługują należności za podróż służbową, otrzymają od pracodawcy inne - zwolnione z podatku - świadczenia na wydatki w czasie wyjazdów. Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o PIT (ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy...

Podróż, która nie jest podróżą służbową
Legislacja

Podróż, która nie jest podróżą służbową

19 listopada 2008

Kierowca, który w umowie ma jako miejsce pracy wpisany obszar UE, nie jest w podróży służbowej stwierdził w swojej uchwale Sąd Najwyższy z 19 listopada 2008 r. podjętej w powiększonym siedmioosobowym składzie (sygn. akt II PZP 8/08). Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę, odpowiedział...

Diety także w soboty i niedziele
Legislacja

Diety także w soboty i niedziele

12 maja 2007

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wartość diet związanych z zagranicznym wyjazdem służbowym nawet wówczas, gdy podróże nierozerwalnie wiążą się z istotą świadczonych usług. Diety przysługują także za soboty i niedziele - wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie...

Dieta nie jest kosztem kierowcy
Legislacja

Dieta nie jest kosztem kierowcy

15 stycznia 2007

Przedsiębiorca świadczący usługi kierowcy nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej. Wszystko dlatego, że kierowca ze względu na charakter swojej pracy nie odbywa podróży...

Ryczałty samochodowe
Ekspert wyjaśnia

Ryczałty samochodowe

20 maja 2006

Pytanie: Czy z ryczałtu na używanie prywatnego samochodu w celach służbowych może skorzystać pracownik, który nie jest właścicielem pojazdu, a jedynie jego użytkownikiem? Odpowiedź: Z przepisów dotyczących używania w celach służbowych prywatnych pojazdów nie wynika, że samochód...

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych
Legislacja

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych

28 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze...