pojazdy wycofane z eksploatacji
Zmiana rozporządzenia dot. unieważniania dokumentów pojazdów
Legislacja

Zmiana rozporządzenia dot. unieważniania dokumentów pojazdów

1 lipca 2022

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Czy będzie grzywna za brak zgłoszenia kupna/sprzedaży pojazdu
Legislacja

Czy będzie grzywna za brak zgłoszenia kupna/sprzedaży pojazdu

27 maja 2012

Na etapie uzgodnień międzyresortowych znalazła się nowela ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która miałaby przewidywać grzywnę za brak zgłoszenia w starostwie powiatowym faktu kupna lub sprzedaży samochodu. Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej opinii sugeruje, by...

KE: o bezpłatnym dostarczaniu pojazdów do utylizacji
Legislacja

KE: o bezpłatnym dostarczaniu pojazdów do utylizacji

22 marca 2012

Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia unijnych przepisów o utylizacji wycofanych z eksploatacji pojazdów. Polska ma dwa miesiące na poprawę legislacji, potem KE może skierować spraw ę do Trybunału UE. Powołane przepisy to unijna dyrektywa, w sprawie ograniczenia ilości...

Unieważnianie dokumentów pojazdów wycofanych
Legislacja

Unieważnianie dokumentów pojazdów wycofanych

13 maja 2010

W życie wchodzi opublikowane 5 maja br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia...

Dokumenty pojazdów wycofanych z eksploatacji
Legislacja

Dokumenty pojazdów wycofanych z eksploatacji

11 marca 2010

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. UZASADNIENIE:...

Zmienione wymagania dla stacji demontażu
Legislacja

Zmienione wymagania dla stacji demontażu

18 lipca 2007

Opublikowano rozporządzenie ministra gospodarki z 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 2 sierpnia 2007...