prawo jazdy - wymiana
Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy
Legislacja

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy

15 grudnia 2017

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 14 grudnia br. jednogłośnie orzekł, iż kierowca nie powinien być obciążany kosztami wymiany prawa jazdy z powodów niezależnych od niego, a decyzji władz samorządowych. 

Prawo jazdy bez obowiązku egzaminu teoretycznego
Legislacja

Prawo jazdy bez obowiązku egzaminu teoretycznego

12 kwietnia 2017

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy (2017.761).

Kierowanie pojazdem w okresie oczekiwania na wymianę uprawnień
Legislacja

Kierowanie pojazdem w okresie oczekiwania na wymianę uprawnień

17 października 2016

(549-20) W sprawie procedury wymiany dokumentu prawa jazdy kat. B z powodu utraty terminu ważności do ministrów infrastruktury i budownictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji zwrócił się poseł Artur Zasada. Wątpliwość dotyczy okresu gdy kierowca oczekuje na wydanie...

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy
Legislacja

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy

2 stycznia 2016

(531a-2) Prokurator Generalny zajął stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2015 r. w sprawie opłat za obowiązkową wymianę prawa jazdy. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału przepis ustawy o...

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy
Legislacja

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy

23 listopada 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za obowiązkową wymianę praw jazdy: Ustawa o kierujących pojazdami nakłada na posiadaczy prawa jazdy obowiązek wymiany dokumentu, jeżeli zmianie uległy dane w nim zawarte, w tym informacja o adresie...

To nie jest sposób na odzyskanie prawa jazdy
Legislacja

To nie jest sposób na odzyskanie prawa jazdy

22 grudnia 2014

Swój własny (tak to nazwijmy) sposób na odzyskanie prawa jazdy znalazł polski obywatel, któremu dokument zatrzymano w ramach środka karnego. Termin upłynął i kierowca powinien przystąpić do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych...

08. M. Wroński: Zmiana adresu nie musi oznaczać kosztów związanych z wymianą dokumentów
Legislacja

08. M. Wroński: Zmiana adresu nie musi oznaczać kosztów związanych z wymianą dokumentów

24 sierpnia 2014

Zmiany dotyczące wydawania praw jazdy objęły także zagadnienia niezwiązane z Unią Europejską. Należy do nich doprecyzowanie przepisu art. 12 ust. 2 ustawy zabraniającego wydania prawa jazdy określonych kategorii w związku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych...

Problematyczna wymiana unijnego prawa jazdy
Legislacja

Problematyczna wymiana unijnego prawa jazdy

4 czerwca 2014

(459-48) Wymiana prawa jazdy z innego państwa Unii Europejskiej może okazać się problematyczna - informuje dziennik “Rzeczpospolita”. Ostrzeżenie to wynika z projektowanych przepisów zmieniających ustawę o kierujących pojazdami, a przyznających...

Wyrok ws. obowiązkowej wymiany praw jazdy opublikowany
Legislacja

Wyrok ws. obowiązkowej wymiany praw jazdy opublikowany

9 stycznia 2014

Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 5/13 wydany po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2013 r., połączonych wniosków grupy senatorów i grupy posłów o zbadanie zgodności: art. 75, art. 76 oraz art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz....

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy zgodna z Konstytucją
Legislacja

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy zgodna z Konstytucją

16 grudnia 2013

K 5/13. Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej obowiązku wymiany praw jazdy (ryzyko utraty bezterminowego charakteru praw jazdy wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów). Wymiana praw jazdy wydanych bezterminowo jest zgodna z konstytucją. 12 grudnia...

Jest nowy wzór prawa jazdy
Legislacja

Jest nowy wzór prawa jazdy

7 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-41) Opublikowano rozporządzenie ministra transportu z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana zacznie obowiązywać z dniem 8 grudnia 2013 r. W załączniku...

Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE
Legislacja

Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE

29 sierpnia 2013

Zapytanie w sprawie prawa jazdy wydawanego na czas określony zgłosił poseł Marian Cycoń, zaadresowane zostało do ministra transportu. Pytający zgłasza wątpliwość czy obligatoryjna wymiana prawa jazdy jest zapisem zgodnym z konstytucją. Mówi o ochronie praw nabytych, które w tym...

Wymiana prawa jazdy oraz rygor utraty ważności dokumentu
Legislacja

Wymiana prawa jazdy oraz rygor utraty ważności dokumentu

15 lipca 2013

Poseł Maciej Orzechowski pochyla się nad kwestią wymiany dokumentów prawa jazdy (interpelacja nr 17523). Pyta, kto i kiedy będzie zmuszony dokonać obowiązującego dzisiaj dokumentu, a także chciałby znać motywację wprowadzenia konieczności wymiany prawa jazdy. Odpowiadając, Zbigniew...

Kolejna aktualizacja e-PD i nowe wzory praw jazdy
Legislacja

Kolejna aktualizacja e-PD i nowe wzory praw jazdy

30 sierpnia 2012

Przygotowana aktualizacja zbioru np. elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD) przygotowano według stanu prawnego na dzień 30 sierpnia 2012 r. Tak więc trafia do niego rozporządzenie w sprawie wzorów praw jazdy, krajowych i międzynarodowych oraz dokumentu dla kierujących tramwajami. Dostępne są...

Jest rozporządzenie w sprawie nowych wzorów praw jazdy
Legislacja

Jest rozporządzenie w sprawie nowych wzorów praw jazdy

29 sierpnia 2012

(Fot.: PD@N 438-26-27) W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2012.973). Rozporządzenie określa...

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie praw jazdy
Legislacja

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie praw jazdy

27 lipca 2012

Rządowe Centrum Legalizacji opublikowało nowy projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami....

Od stycznia nowy wzór prawa jazdy, ale czy z czipem?
Legislacja 1

Od stycznia nowy wzór prawa jazdy, ale czy z czipem?

10 lipca 2012

( ^ W nowym wzorze prawa jazdy dane dotyczące kierowców nie ulegną zmianie – jak informował rzecznik MTBiGM Mikołaj Karpiński. (Fot.: PD@N 435-41-42) Od 19 stycznia 2013 r. ma obowiązywać nowy wzór (fot. powyżej) prawa jazdy, jednolity w całej Unii...

W sprawie wymiany amerykańskiego prawa jazdy
Legislacja

W sprawie wymiany amerykańskiego prawa jazdy

20 marca 2012

W Sejmie RP poseł Robert Wardzała złożył interpelację nr 3079 w sprawie wymiany amerykańskiego prawa jazdy na jego polski odpowiednik. Zapytanie wynika z utrudnień administracyjnych dotyczących osób powracających z emigracji w USA. Według obowiązującego stanu prawnego osoba...

O wzajemnym uznawaniu praw jazdy państw UE
Legislacja

O wzajemnym uznawaniu praw jazdy państw UE

7 marca 2012

Odmowa wydania prawa jazdy przez dany kraj UE nie może uzasadniać braku uznania prawa jazdy uzyskanego później w innym państwie członkowskim - orzekł Trybunał Sprawiedliwości w wyroku zapadłym 1 marca br. Niemniej jednak, zdaniem Trybunału, państwo członkowskie może odmówić uznania...

Pierwszy wyrok w sprawie wyłudzania praw jazdy
Legislacja

Pierwszy wyrok w sprawie wyłudzania praw jazdy

22 lutego 2012

W sądzie rejonowy w Nowym Targu zapadł wyrok w sprawie 23 osób oskarżonych o wyłudzenia praw jazdy na podstawie egzaminów, jakie kursanci podobno mieli zdawać na Ukrainie. Jak informowała Lucyna Franczak, rzeczniczka prasowa nowotarskiego sądu - oskarżeni: Stanisław K. oraz Piotr H....