prawo jazdy - wymiana
Samochodowe tzw. martwe dusze znikną z CEPiK
Legislacja

Samochodowe tzw. martwe dusze znikną z CEPiK

29 maja 2024

Jak szacuje Ministerstwo Cyfryzacji w najbliższych dniach z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zniknie ponad siedem milionów aut. Usunięte zostaną tzw. martwe dusze, czyli samochody, które od dłuższego czasu nie mają ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC. Aktualnie w bazie CEPiK zarejestrowanych jest 41,7 miliona pojazdów, z czego 26,7 miliona to samochody osobowe. Jednak zgodnie z przepisami przyjętymi w ubiegłym roku 10 czerwca 2024 nastąpi usunięcie z bazy CEPiK części z nich.

Jutro zacznie obowiązywać
Legislacja

Jutro zacznie obowiązywać

17 maja 2024

Już jutro w życie wchodzi nowe ukraińskie prawo o mobilizacji, które wprowadza wymóg aktualizacji danych dla wszystkich poborowych w wieku 18-60 lat - w tym tych przebywających poza Ukrainą. Analityk Jurij Grygorenko przewiduje, iż pojawią się problemy, gdy obywatelom Ukrainy skończy się ważność dokumentów i będą ubiegać się o nie za granicą. Jeśli ich prawo jazdy straci ważność, muszą przystąpić do egzaminu w Polsce. Tymczasem wymiana prawa jazdy na polskie nie jest możliwa, ponieważ strona ukraińska nie potwierdza ważności dotychczasowych dokumentów.

Uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia sprawie wydawania prawa jazdy
Legislacja

Uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia sprawie wydawania prawa jazdy

13 lipca 2022

Do uzgodnień przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W uzasadnieniu o potrzebie przyśpieszenia wymiany uprawnień do kierowania pojazdami wydanymi w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny. Wśród zaproponowanych zmian postulaty branży transportowców oraz szkoleniowców.

Tym razem urząd
Przegląd prasy

Tym razem urząd

12 stycznia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - ten sam, który wydał wyrok np. w sprawie stosowania sygnalizacji na rondach - tym razem orzekł w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami. A dokładniej daty ważności uprawnień w kategorii B prawa jazdy.

A w CEPiK?
Legislacja

A w CEPiK?

5 lipca 2021

W odpowiedzi na interpelację poselską, upoważniony przedstawiciel ministra infrastruktury wyjaśnia kwestie usprawnień w sytuacji potrzeby wymiany dokumentów np. prawa jazdy. Mówi także o nadal trwających pracach nad przebudową CEPiK 2.0, trwających - napiszmy oględnie - od lat kilku.

Zapisy w nowym i starym dokumencie
Legislacja

Zapisy w nowym i starym dokumencie

28 czerwca 2021

WSA w Kielcach orzekł, iż nowy dokument prawa jazdy powinien powtórzyć zapisy tego wymienianego. Uzasadniono, iż przy wymianie dokumentu starosta nie weryfikuje wcześniej nadanych uprawnień. Ograniczenia dotyczące nowych kategorii pojazdów – jeżeli są – mogą dotyczyć wyłącznie nowych kategorii, a nie wszystkich dotychczasowych.

Prawo jazdy Polaków przebywających za granicą
Legislacja

Prawo jazdy Polaków przebywających za granicą

27 października 2020

Do ministra infrastruktury skierowana została interpelacja grupy posłów w sprawie wydawania praw jazdy obywatelom polskim przebywającym za granicą.

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy
Legislacja

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy

15 grudnia 2017

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 14 grudnia br. jednogłośnie orzekł, iż kierowca nie powinien być obciążany kosztami wymiany prawa jazdy z powodów niezależnych od niego, a decyzji władz samorządowych. 

Prawo jazdy bez obowiązku egzaminu teoretycznego
Legislacja

Prawo jazdy bez obowiązku egzaminu teoretycznego

12 kwietnia 2017

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy (2017.761).

Kierowanie pojazdem w okresie oczekiwania na wymianę uprawnień
Legislacja

Kierowanie pojazdem w okresie oczekiwania na wymianę uprawnień

17 października 2016

(549-20) W sprawie procedury wymiany dokumentu prawa jazdy kat. B z powodu utraty terminu ważności do ministrów infrastruktury i budownictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji zwrócił się poseł Artur Zasada. Wątpliwość dotyczy okresu gdy kierowca oczekuje na wydanie...

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy
Legislacja

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy

2 stycznia 2016

(531a-2) Prokurator Generalny zajął stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2015 r. w sprawie opłat za obowiązkową wymianę prawa jazdy. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału przepis ustawy o...

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy
Legislacja

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy

23 listopada 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za obowiązkową wymianę praw jazdy: Ustawa o kierujących pojazdami nakłada na posiadaczy prawa jazdy obowiązek wymiany dokumentu, jeżeli zmianie uległy dane w nim zawarte, w tym informacja o adresie...

To nie jest sposób na odzyskanie prawa jazdy
Legislacja

To nie jest sposób na odzyskanie prawa jazdy

22 grudnia 2014

Swój własny (tak to nazwijmy) sposób na odzyskanie prawa jazdy znalazł polski obywatel, któremu dokument zatrzymano w ramach środka karnego. Termin upłynął i kierowca powinien przystąpić do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych...

08. M. Wroński: Zmiana adresu nie musi oznaczać kosztów związanych z wymianą dokumentów
Legislacja

08. M. Wroński: Zmiana adresu nie musi oznaczać kosztów związanych z wymianą dokumentów

24 sierpnia 2014

Zmiany dotyczące wydawania praw jazdy objęły także zagadnienia niezwiązane z Unią Europejską. Należy do nich doprecyzowanie przepisu art. 12 ust. 2 ustawy zabraniającego wydania prawa jazdy określonych kategorii w związku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych...

Problematyczna wymiana unijnego prawa jazdy
Legislacja

Problematyczna wymiana unijnego prawa jazdy

4 czerwca 2014

(459-48) Wymiana prawa jazdy z innego państwa Unii Europejskiej może okazać się problematyczna - informuje dziennik “Rzeczpospolita”. Ostrzeżenie to wynika z projektowanych przepisów zmieniających ustawę o kierujących pojazdami, a przyznających...

Wyrok ws. obowiązkowej wymiany praw jazdy opublikowany
Legislacja

Wyrok ws. obowiązkowej wymiany praw jazdy opublikowany

9 stycznia 2014

Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 5/13 wydany po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2013 r., połączonych wniosków grupy senatorów i grupy posłów o zbadanie zgodności: art. 75, art. 76 oraz art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz....

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy zgodna z Konstytucją
Legislacja

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy zgodna z Konstytucją

16 grudnia 2013

K 5/13. Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej obowiązku wymiany praw jazdy (ryzyko utraty bezterminowego charakteru praw jazdy wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów). Wymiana praw jazdy wydanych bezterminowo jest zgodna z konstytucją. 12 grudnia...

Jest nowy wzór prawa jazdy
Legislacja

Jest nowy wzór prawa jazdy

7 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-41) Opublikowano rozporządzenie ministra transportu z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana zacznie obowiązywać z dniem 8 grudnia 2013 r. W załączniku...

Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE
Legislacja

Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE

29 sierpnia 2013

Zapytanie w sprawie prawa jazdy wydawanego na czas określony zgłosił poseł Marian Cycoń, zaadresowane zostało do ministra transportu. Pytający zgłasza wątpliwość czy obligatoryjna wymiana prawa jazdy jest zapisem zgodnym z konstytucją. Mówi o ochronie praw nabytych, które w tym...

Wymiana prawa jazdy oraz rygor utraty ważności dokumentu
Legislacja

Wymiana prawa jazdy oraz rygor utraty ważności dokumentu

15 lipca 2013

Poseł Maciej Orzechowski pochyla się nad kwestią wymiany dokumentów prawa jazdy (interpelacja nr 17523). Pyta, kto i kiedy będzie zmuszony dokonać obowiązującego dzisiaj dokumentu, a także chciałby znać motywację wprowadzenia konieczności wymiany prawa jazdy. Odpowiadając, Zbigniew...