prawo unijne
Wspólnotowe świadectwo homologacji
Przegląd prasy

Wspólnotowe świadectwo homologacji

14 lutego 2006

Polskie wydziały komunikacji jako jedyne w Unii Europejskiej nie chcą rejestrować samochodów posiadających wspólnotowe świadectwo homologacji. Urzędnikom nie wchodzą do systemu komputerowego widniejące na tych świadectwach numery. Zachodni dealerzy aut, których modele nie mają polskiej...

Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów
Legislacja

Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów

23 listopada 2005

Dyrektywa Komisji 2005/83/WE z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I, VI, VII, VIII, IX i X do dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów. Wejdzie w...

Nowe unijne przepisy regulujące zasady transportu miejskiego
Legislacja

Nowe unijne przepisy regulujące zasady transportu miejskiego

22 listopada 2005

Około roku 2010 może wejść w życie przygotowywane obecnie prawo unijne, zgodnie z którym miasto organizuje komunikację publiczną, a przewozy wykonują państwowe lub prywatne firmy - poinformował na konferencji prasowej prof. Wiesław Starowicz ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników...

Mandaty za łamanie przepisów drogowych w Unii Europejskiej płatne w Polsce
Przegląd prasy

Mandaty za łamanie przepisów drogowych w Unii Europejskiej płatne w Polsce

18 listopada 2005

Do kieleckiej prokuratury okręgowej z całej Europy zaczynają napływać wnioski o ukaranie łamiących przepisy drogowe kierowców z różnych regionów Polski. “To zasługa lepszej współpracy organów wymiaru sprawiedliwości po naszym wejściu do Unii Europejskiej” - mówi Bogdan...

Unia o mocowaniu siedzeń i zagłówków
Legislacja

Unia o mocowaniu siedzeń i zagłówków

30 września 2005

Opublikowana dyrektywa 2005/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 74/408/EWG w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń ich punktów mocowania i...

Ustawodawstwa państw Unii Europejskiej w sprawie pasów bezpieczeństwa
Legislacja

Ustawodawstwa państw Unii Europejskiej w sprawie pasów bezpieczeństwa

30 września 2005

• Opublikowana dyrektywa 2005/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/541/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych. •...

Wspólne Unii Europejskiej procedury postępowania wobec pijanych kierowców
Legislacja

Wspólne Unii Europejskiej procedury postępowania wobec pijanych kierowców

29 września 2005

Z wnioskiem o opracowanie projektu wspólnych dla całej Unii Europejskiej procedur postępowania wobec pijanych kierowców eurodeputowani zwrócili się do Komisji Europejskiej. Eurodeputowani chcą, by kierowcy jeżdżący np. po pijanemu byli karani niezależnie od kraju, w którym złamią...

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen
Legislacja

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen

1 sierpnia 2005

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1160/2005/Wspólnoty Europejskiej z 6 lipca 2005 r. wprowadza zmiany w konwencji wykonawczej do układu z Schengen, określające zakres dostępu służb prowadzących rejestrację pojazdów w państwach członkowskich do systemu...

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe
Legislacja

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

1 sierpnia 2005

Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 2005/49/Wspólnoty Europejskiej z 25 lipca 2005 r. dotyczy ujednolicenia zasad homologacji pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe określonego zasięgu. Przepisy dostosowawcze winny być wydane najpóźniej do 30 czerwca 2006 r. Nabiera mocy 20. dnia po...

Auto unijne bez podatku?
Legislacja

Auto unijne bez podatku?

1 czerwca 2005

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wydane 25 maja br. w sprawie bezprawności akcyzy na pojazdy sprowadzone z krajów Unii Europejskiej stało się przedmiotem szerokiej dyskusji. W "Rzeczpospolitej" czytamy: "według polskich przepisów, każde używane auto z importu...