przewóz materiałów niebezpiecznych
Kiedy doradca do spraw bezpieczeństwa?
Ekspert wyjaśnia

Kiedy doradca do spraw bezpieczeństwa?

9 lipca 2006

Pytanie: Na terenie naszego przedsiębiorstwa odbywa się rozładunek i załadunek materiałów niebezpiecznych. Uczestniczą w nim nasi przewoźnicy, ale drogi nie są ogólnie dostępne. Jednak materiały te są przywożone z zewnątrz i wywożone z terenu firmy wyłącznie przez innych...

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany
Legislacja

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany

19 czerwca 2006

W ubiegłym tygodniu opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Akt wejdzie w życie po upływie 14 dni, tj. 29 czerwca br. Link do...

Transport materiałów promieniotwórczych podlega obowiązkowi zgłoszenia
Legislacja

Transport materiałów promieniotwórczych podlega obowiązkowi zgłoszenia

8 listopada 2005

Zaczyna obowiązywać wykaz towarów, które podlegają zgłoszeniu (obowiązkowi zgłoszenia komendantom wojewódzkim policji oraz Państwowej Straży Pożarnej), minister Infrastruktury w rozporządzeniu, które właśnie wchodzi w życie, sprecyzował warunki, na jakich się tego dokonuje. Wykaz...

Grzywna za brak rocznego sprawozdania
Legislacja 1

Grzywna za brak rocznego sprawozdania

8 listopada 2005

Od 21 grudnia 2005 r. za nieprzesłanie wojewodzie w wymaganym terminie rocznego sprawozdania z działalności – przedsiębiorcy wykonującemu przewóz drogowy towarów niebezpiecznych grozi kara grzywny w wysokości 5 tys. zł. Do obowiązków doradcy należy m.in. przygotowanie w dwóch...

Przewóz towarów niebezpiecznych z nowym formularzem listy kontrolnej
Legislacja

Przewóz towarów niebezpiecznych z nowym formularzem listy kontrolnej

17 października 2005

W piątek opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2005 r., w sprawie formularza listy kontrolnej. Akt obowiązuje od 1 grudnia 2005 r....

Przewóz towarów niebezpiecznych: świadectwo dopuszczenia pojazdów
Legislacja

Przewóz towarów niebezpiecznych: świadectwo dopuszczenia pojazdów

14 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. określające nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Świadectwa wystawione lub przedłużone przed 14 października 2005 r. zachowują swoją ważność...

Obowiązują nowe zasady homologacji pojazdów samochodowych
Legislacja

Obowiązują nowe zasady homologacji pojazdów samochodowych

26 września 2005

Nowelizacja ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, którą 20.5.br. uchwalił Sejm przewiduje karę 5 tys. zł dla przedsiębiorcy trudniącego się transportem towarów niebezpiecznych, który nie zadba o doradcę do spraw bezpieczeństwa. Ewidencję doradców prowadzi główny...

Aktualizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
Legislacja

Aktualizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

13 sierpnia 2005

W życie wchodzi ustawa (z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8) z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawodawca m.in. wykreślił artykuł mówiący o dopuszczonych odstępstwach od przepisów...

Obowiązuje 5 000 zł kary za niewyznaczenie doradcy
Legislacja

Obowiązuje 5 000 zł kary za niewyznaczenie doradcy

13 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać zmiana w ustawie o transporcie drogowym określająca, iż niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek...