przewoźnicy międzynarodowi
Wytyczne dla przewoźników drogowych w związku z brexitem
Przegląd prasy

Wytyczne dla przewoźników drogowych w związku z brexitem

7 stycznia 2021

W związku z zakończeniem okresu przejściowego w relacjach pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, rząd Zjednoczonego Królestwa przygotował ulotkę, która zawiera wytyczne dla przewoźników działających w Unii Europejskiej i przejeżdżających do portu w Dover lub przez Eurotunel.

TLP składa skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE
Przegląd prasy

TLP składa skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE

28 października 2020

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, w której wniósł o stwierdzenie nieważności wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności 

Mariusz Bukowski. COVID-19 w Polsce - przeszkodą w zachowaniu terminów?
Legislacja

Mariusz Bukowski. COVID-19 w Polsce - przeszkodą w zachowaniu terminów?

29 maja 2020

27. maja br. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 2020/698 ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19. Regulacje mają być stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 4. czerwca. Jaka będzie decyzja polskiego rządu?

Już tylko publikacja. Kolejna zmiana w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Już tylko publikacja. Kolejna zmiana w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

31 lipca 2018

25 lipca br. Andrzej Duda, prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Akt będzie obowiązywał z upływem 30 dni po jego publikacji. 

Coraz bliżej do połączenia z rejestrami UE
Legislacja

Coraz bliżej do połączenia z rejestrami UE

27 lipca 2018

Z datą 23 lipca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym, które to zmienione przepisy miałyby obowiązywać od 30 stycznia 2019 r. 

TLP czyli TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA
Przegląd prasy

TLP czyli TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA

12 grudnia 2017

Przed nami koniec 2017 roku i oczywiście czas podsumowań. Takiego też dokonała organizacja TLP czyli Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. 

O bezpieczeństwie w transporcie drogowym bez…
Przegląd prasy

O bezpieczeństwie w transporcie drogowym bez…

13 września 2017

W dniach 8-9 września 2017 roku w Tęgoborzy odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych pod hasłem „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym - sytuacja polskiego transportu w świetle nowych i projektowanych regulacji prawnych w UE”. 

Jerzy Szmit rozmawiał z przewoźnikami
Przegląd prasy

Jerzy Szmit rozmawiał z przewoźnikami

30 marca 2017

28 marca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych. 

Sojusz drogowy zaprzeczeniem fundamentów Unii Europejskiej
Legislacja

Sojusz drogowy zaprzeczeniem fundamentów Unii Europejskiej

9 lutego 2017

- Sojusz paryski niszczy równowagę na rynku transportowym i jest zaprzeczeniem fundamentalnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. 8 lutego 2017 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji branży międzynarodowego transportu drogowego i tworzonych przez państwa członkowskie UE barier administracyjnych, które zagrażają jednolitemu rynkowi transportowemu Wspólnoty. 

Ustawa Loi Marcon obowiązuje
Legislacja

Ustawa Loi Marcon obowiązuje

11 lipca 2016

(542-35 fot. Jola Michasiewicz) W dniu 2 lipca br. we Francji w życie weszły przepisy wykonawcze (dekret do ustawy o płacy minimalnej tzw. ustawa Macrona (od nazwiska francuskiego ministra gospodarki Emmanuela Macrona) bardzo niekorzystne dla polskich przewoźników. Według...

Rozmowy o sytuacji przewoźników
Przegląd prasy

Rozmowy o sytuacji przewoźników

27 lutego 2015

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: 27 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego. Poruszono na nim kwestie dotyczące niemieckiej ustawy o płacy minimalnej odnoszącej się do...

Interdyscyplinarnie o przewozach drogowych
Legislacja

Interdyscyplinarnie o przewozach drogowych

5 lutego 2015

(512-59-60 fot. MIiR) Międzyresortowy Zespół do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego, któremu przewodniczy minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, rozpoczął pracę w czwartek 5 lutego 2015 r. - informuje...

MIR: Niemiecka płaca minimalna zawieszona dla polskich przewoźników
Legislacja

MIR: Niemiecka płaca minimalna zawieszona dla polskich przewoźników

30 stycznia 2015

Po interwencji Premier Ewy Kopacz oraz rozmowach ministra ds. transportu oraz ministra pracy z ich niemieckimi odpowiednikami, niemieckie władze podjęły decyzję o zawieszeniu wykonywania i egzekwowania przepisów dotyczących przejazdów tranzytowych w odniesieniu do polskich przewoźników do...

Ustawa o płacy minimalnej zawieszona
Legislacja

Ustawa o płacy minimalnej zawieszona

30 stycznia 2015

(512-30) Z ulgą polscy transportowcy przyjęli podjętą przez niemieckie władze decyzji o zawieszeniu wykonywania i egzekwowania przepisów dotyczących przepisów tranzytowych w odniesieniu także do polskich przewoźników. I tak do czasu wyjaśnienia tej sprawy przed...

MIR: O sytuacji przewoźników na Forum Transportu Drogowego
Przegląd prasy

MIR: O sytuacji przewoźników na Forum Transportu Drogowego

26 stycznia 2015

(512-9 fot. MIiR) Minister infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak spotkała się 26 stycznia 2015 r. z przedstawicielami branży przewoźników drogowych podczas posiedzenia Forum Transportu Drogowego. Tematem rozmów była przede wszystkim sytuacja polskich międzynarodowych...

Komisja Infrastruktury: parlamentarzyści o przewoźnikach drogowych
Legislacja

Komisja Infrastruktury: parlamentarzyści o przewoźnikach drogowych

19 lutego 2013

(Fot.: PD@N 456-38) Drugi dzień 34. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad przewidziano m.inn. sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 812 i 1090) -5-minutowe oświadczenia...

Przewoźnicy w ministerstwie
Legislacja

Przewoźnicy w ministerstwie

26 kwietnia 2012

(Fot.: PD@N 426-6) Informacja MTBiGM: 26 kwietnia br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak spotkał się z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. W...

Zezwolenia zagraniczne i ich wydawanie
Legislacja

Zezwolenia zagraniczne i ich wydawanie

15 lipca 2011

W Dzienniku Ustaw publikowano: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych (2011.146.869); - rozporządzenie...

Kolejki z winy przewoźników
Przegląd prasy

Kolejki z winy przewoźników

27 czerwca 2009

Według NIK, kolejki tirów na polskiej granicy wschodniej powstają zazwyczaj z winy przewoźników, którzy przystępują do odpraw bez wymaganych dokumentów, pieniędzy na opłaty, a nawet bez zezwoleń na wjazd lub przewóz towarów. Kontrola, z której raport opublikowała Najwyższa Izba...

Uwaga przewoźnicy pracujący na terenie Niemiec
Przegląd prasy

Uwaga przewoźnicy pracujący na terenie Niemiec

21 kwietnia 2009

Komunikat KG Policji: Komenda Główna Policji na prośbę Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie przestrzega polskich przewoźników przed grupą oszustów działających w Niemczech i wyłudzających pieniądze. W ostatnim czasie doszło na terenie Niemiec do kilku incydentów, w...