przewozy drogowe
Szczegółowe kontrole techniczne na drodze – będzie bezpieczniej
Legislacja

Szczegółowe kontrole techniczne na drodze – będzie bezpieczniej

18 września 2019

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie programu szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie. Celem ustawowym tego aktu wykonawczego jest poprawa bezpieczeństwa drogowego i ochrona środowiska. Czyli jest szansa, iż z ruchu zostaną wyeliminowane pojazdy użytkowe niekoniecznie zdatne do ruchu na drogach.

Uchylone przepisy dot. sposobu prowadzenia kontroli przewozu drogowego
Legislacja

Uchylone przepisy dot. sposobu prowadzenia kontroli przewozu drogowego

11 czerwca 2019

Już przeszło miesiąc upłynął od uchylenia przepisów dotyczących sposobu prowadzenia kontroli przewozu drogowego, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym, a jak wynika z codziennych doniesień medialnych i obserwacji rzeczywistości na drogach - nie przeszkadza to służbom kontrolnym w prowadzeniu normalnych rutynowych działań.

Maciej Wroński. Co zostało faktycznie przegłosowane 10 stycznia? Omówienie zmian
Legislacja

Maciej Wroński. Co zostało faktycznie przegłosowane 10 stycznia? Omówienie zmian

16 stycznia 2019

10 stycznia br. w Brukseli w trakcie 5-minutowego głosowania, bez jakiejkolwiek debaty, Komisja Transportu i Turystyki odrzuciła dwa z trzech sprawozdań, które miały być stanowiskiem negocjacyjnym Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji z Komisją Europejską oraz Radą Unii Europejskiej nad ostatecznym kształtem Pakietu Mobilności.

Pierwsze kontrole w ramach monitorowania drogowego przewozu towarów
Przegląd prasy

Pierwsze kontrole w ramach monitorowania drogowego przewozu towarów

28 maja 2017

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z funkcjonariuszami celno-skarbowymi przeprowadzili pierwsze kontrole pojazdów ciężarowych ukierunkowane na przewóz tak zwanych „towarów wrażliwych”.

Będą zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Legislacja 1

Będą zmiany w drogowych kontrolach technicznych

26 maja 2017

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. 

Zmiany rozporządzenia w sp. szkolenia kierowców zawodowych
Legislacja

Zmiany rozporządzenia w sp. szkolenia kierowców zawodowych

18 lipca 2016

Z dniem 18 sierpnia 2016 r. zmieniony zostaje wzór druku świadectwa kwalifikacji zawodowej (543-23) Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących...

Marek Górny, W cieniu rozporządzenia o szkoleniu
Legislacja 2

Marek Górny, W cieniu rozporządzenia o szkoleniu

27 marca 2016

W cieniu rozporządzenia o szkoleniu osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami wchodzi w życie (31.3.2016 roku) zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewozy drogowe (Dz. U. z 2016 roku poz. 251). Od dłuższego czasu oczekiwano tej zmiany, gdyż...

Wzmożone kontrole przewozów drogowych
Przegląd prasy

Wzmożone kontrole przewozów drogowych

18 marca 2016

W Warszawie odbyło się spotkanie wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita z szefem Służby Celnej, Marianem Banasiem, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Markiem Łapińskim oraz p.o. Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Alvinem Gajadhurem. Na spotkaniu podjęto...

Polscy przedsiębiorcy transportowi są w bardzo trudnej sytuacji - mówił minister Adamczyk
Przegląd prasy

Polscy przedsiębiorcy transportowi są w bardzo trudnej sytuacji - mówił minister Adamczyk

4 lutego 2016

(532-69 fot. MIiR) Minister Andrzej Adamczyk na spotkaniu z komisarz ds. transportu Violetą Bulc Komunikat MIiB: 4 lutego 2016 r. w Brukseli minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk spotkał się z komisarz ds. transportu Violetą Bulc. Spotkanie...

Zmienione wzory zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne
Legislacja

Zmienione wzory zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne

23 lipca 2014

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (2014.961). Rozporządzenie określa wzór: zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez...

Ujednolicenie przepisów socjalnych w przewozach drogowych - szkodliwe
Legislacja

Ujednolicenie przepisów socjalnych w przewozach drogowych - szkodliwe

5 czerwca 2014

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Klepacki, uczestniczył w spotkaniu ministrów transportu w Brukseli, gdzie poruszono m.in. temat francuskich propozycji ujednolicenie przepisów socjalnych w przewozach drogowych. O propozycji tej już pisaliśmy. Minister podsumował, iż jest to...

Czy jest wykładnia szkoleń w formie e-learningu?
Legislacja

Czy jest wykładnia szkoleń w formie e-learningu?

24 września 2013

Posłowie Małgorzata Pępek i Mirosław Pluta w interpelacji (nr 19910) w sprawie szkolenia doskonalącego i okresowego dla kierowców zawodowych zainteresowani są nadzorem nad realizowanym przez przedsiębiorców szkoleń w zakresie kwalifikacji i szkoleń okresowych dla kierowców wykonujących...

Obradowała polsko-rosyjska komisja ds. przewozów drogowych
Przegląd prasy

Obradowała polsko-rosyjska komisja ds. przewozów drogowych

6 czerwca 2012

W dniach 5-6 czerwca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Podczas spotkania omówiono sprawę definiowania rodzajów przewozów, zgodnie z umową dwustronną o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia...

O odpowiedzialności wykonujących przewozy drogowe
Legislacja

O odpowiedzialności wykonujących przewozy drogowe

2 stycznia 2012

^ Maciej Wroński, prawnik, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego (Fot.: PD@N 412-10jm) O odpowiedzialności osób fizycznych za naruszenia warunków i zasad przewozu drogowego – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. czytamy na łamach...

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia
Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia

22 września 2011

Ministerstwo Infrastruktury: Wyjaśnienie dotyczące wypisów z zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy W odpowiedzi na liczne zapytania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące stosowania § 27 rozporządzenia Ministra...

Nowe opłaty za certyfikat kompetencji zawodowych
Legislacja

Nowe opłaty za certyfikat kompetencji zawodowych

28 lipca 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zmiany brzmią: ...

Certyfikat kompetencji zawodowych - zmiana stawek opłat
Legislacja

Certyfikat kompetencji zawodowych - zmiana stawek opłat

13 lipca 2011

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Projekt...

Wspólne zasady dostępu do międzynarodowych przewozów drogowych
Legislacja

Wspólne zasady dostępu do międzynarodowych przewozów drogowych

17 marca 2009

Ogłoszono wspólne stanowisko (WE) 2009/C62E/03 z dnia 9 stycznia 2009 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad...

Zawierając umowę przewozu
Ekspert wyjaśnia

Zawierając umowę przewozu

25 stycznia 2009

Pytanie: Jakie prawa i obowiązki mają osoby zawierające umowę przewozu? Odpowiedź: Umowa przewozu polega na tym, że przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia osób lub rzeczy w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, a druga strona - do zapłaty w zamian za to wynagrodzenia....

Zmiany w licencjach
Legislacja

Zmiany w licencjach

18 grudnia 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14...