przewozy na potrzeby własne
Zmienione wzory zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne
Legislacja

Zmienione wzory zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne

23 lipca 2014

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (2014.961). Rozporządzenie określa wzór: zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez...

Nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Legislacja

Nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

12 marca 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ust. 10 ustawy z dnia 6...

Dane i informacje, które przekazuje przewoźnik
Legislacja

Dane i informacje, które przekazuje przewoźnik

12 marca 2014

Resort Infrastruktury i Rozwoju przygotował projekt rozporządzenia w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego. Jak czytamy w uzasadnieniu - projekt jest wykonaniem...

Licencja na usługi transportowe
Przegląd prasy 5

Licencja na usługi transportowe

15 kwietnia 2008

Czasem to, czy przedsiębiorca potrzebuje licencji, czy wystarczy mu zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne, zależy od rodzaju usług, które wykonuje. Tak jest choćby z usługami turystycznymi. Przewozy w ramach usług turystycznych nie są uznawane za przewozy na użytek własny nawet...

Transport na potrzeby własne i delegacja
Ekspert wyjaśnia 1

Transport na potrzeby własne i delegacja

6 stycznia 2008

Pytanie: Kierowca zajmuje się transportem na potrzeby własne. Czasami wyjeżdża w dwu- i trzydniowe trasy. Czy za ten czas przysługuje mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czy tylko za delegację? Odpowiedź: Rekompensata podróży służbowej zależy od tego, czy w jej trakcie kierowca...

Bez licencji, ale z winietą
Ekspert wyjaśnia

Bez licencji, ale z winietą

16 grudnia 2007

Pytanie: Nasza firma ma samochód ciężarowy o masie przekraczającej 3,5 t. Uzyskaliśmy też zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne. Za dostarczanie tym samochodem specjalistycznego sprzętu naszym klientom nie pobieramy opłaty, czyli wykonujemy przewozy na potrzeby własne. Czy musimy...

Kierowca na placu budowy
Ekspert wyjaśnia

Kierowca na placu budowy

16 grudnia 2007

Pytanie: Prowadzę tylko i wyłącznie przewozy na potrzeby własne pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Często zdarza się, że nasze pojazdy poruszają się wyłącznie po placu budowy, a nie po drogach zewnętrznych. Czy kierowcy prowadzący te auta muszą...

Licencja czy zaświadczenie?
Ekspert wyjaśnia

Licencja czy zaświadczenie?

16 grudnia 2007

Pytanie: Zajmuję się wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy. Obsługuję tylko jedną miejscowość. Czy muszę mieć licencję na wykonywanie transportu drogowego? Odpowiedź: Nie. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje zarobkowo transportu drogowego, to nie musi posiadać...

Komunikat dot. przewozów okazjonalnych na obszarze RFN
Legislacja

Komunikat dot. przewozów okazjonalnych na obszarze RFN

17 września 2007

Na podstawie informacji uzyskanych z Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego Niemiec oraz zgodnie z Porozumieniem między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Komunikacji Republiki Federalnej Niemiec w sprawie międzynarodowych przewozów...

Jaki będzie nadzór nad wydawaniem licencji
Legislacja

Jaki będzie nadzór nad wydawaniem licencji

18 lipca 2006

Na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem licencji, zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a...

Nowe zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
Legislacja

Nowe zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

1 lutego 2006

Minister Transportu i Budownictwa rozporządzeniem z dnia 5 stycznia 2006 r. określił dwa wzory: zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej; wypisu z tego zaświadczenia. Oba...

Opublikowano nowe wzory zaświadczeń na przewozy drogowe
Legislacja

Opublikowano nowe wzory zaświadczeń na przewozy drogowe

17 stycznia 2006

Rozporządzenie transportu i budownictwa z 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. Określony wzór zaświadczenia i wypisu obowiązują od 1 lutego br. Dotychczasowe druki obowiązują okres, na który zostały...